Išči:
Novice
10. oktober 2017
Študijski obisk v nacionalni park Kalkalpen v okviru projekta ECO KARST

Pestra delegacija 69ih udeležencev iz 9 držav Podonavja (Avstrija, Nemčija, Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Romunija in Madžarska) se je konec septembra zbrala na tridnevnem študijskem obisku v Nacionalnem parku Kalkalpen v Avstriji. Glavni namen obiska, ki je del evropskega projekta Eco Karst, je bil ogled primerov dobrih praks lokalnega zelenega podjetništva znotraj parka Kalkalpen.

 

Nacionalni park Kalkalpen je edinstven primer gozdne divjine, ki je bila letos julija razglašena kot UNESCO dediščina. Je relativno mlad park, a je predanemu kolektivu v le dvajsetih letih delovanja uspelo vzpostaviti razvejano mrežo, ki vsebuje 66 lokalnih podjetij različnih velikosti in področij.

 

NP Kalkalpen ima jasno strategijo upravljanja, ki na prvo mesto postavlja naravo. V osrednjem območju ne opravljajo nobenih gozdnogospodarskih ukrepov oz. drugih posegov v prostor - sanitarna sečnja je omejena izključno na robni del parka. 90 % obiskovalcev usmerjajo na 10% površin parka, ostali del parka pa želijo ohraniti nedotaknjen.

 

Udeleženci študijskega obiska so v parku lahko spoznali močno in uspešno sodelovanje na eko-turističnem in gospodarskem področju. Vsako podjetje, ki se vključi v partnerstvo z Nacionalnim parkom Kalkalpen, se lahko oglašuje s pomočjo logotipa nacionalnega parka in uporablja njegovo promocijsko mrežo, za kar letno plača 160 EUR. Park ima v širši regiji dober ugled in povezuje kar 22 občin.

 

Med študijskim obiskom v NP Kalkalpen so udeleženci lahko spoznali in okusili nekatere proizvode lokalnih zelenih podjetnikov, ki so del partnerske mreže. Obiskali so proizvajalca sokov in penečih vin, ki za vhodno surovino uporablja le sadje iz visokodebelnih sadovnjakov. Takšni sadovnjaki so z vidika ohranjanja biotske raznovrstnosti zelo pomembni, saj je pestrost žuželk in ptic neprimerno večja kot v intenzivnih sadovnjakih, poleg tega pa ni potrebna nobena obdelava dreves s škropivi. Podjetnik Hoellhuber, ki so ga obiskali, letno pridela 100.000 litrov sokov in vin na 20 hektarih površin s starimi sadnimi drevesi. Večino izdelkov proda stalnim strankam v radiju 30 km od njegove kmetije, ki se nahaja v osrčju Avstrije, blizu mesta Molln.

 

Študijski obisk je vseboval terenski ogled Nacionalnega parka Kalkalpen. (Foto: Petra Draškovič Pelc)

 

Udeleženci študijskega obiska so spoznali še tematske poti in obiskali obrat za lokalno lesno predelavo, ki proizvaja lesene hiše. NP Kalkalpen je edinstven tudi glede poudarka na regionalnem razvoju, saj izvaja natečaje in izobraževanja ter spodbuja mlade lokalne zelene podjetnike, o čemer je udeležencem spregovoril predstavnik regije, ''Leader Manager'' in župan ene izmed občin, dr. Christian Dorfel

 

V projektu Eco Karst ima park Kalkalpen pomembno vlogo, saj predstavlja primer dobre prakse sodelovanja med parkom in lokalnim prebivalstvom. Zato je bil študijski obisk odličen začetek projekta Eco Karst, ki je del udeležencem zagon za nadaljnje delo.

 

Na kratko o projektu ECO KARST

 

ECO KARST je 2,5 letni projekt, ki združuje 12 projektnih partnerjev iz 9ih držav, s skupno vrednostjo v višini 2.3 Mio Evra. Projekt je podprt z Evropskimi skladi (ERDF, IPA) in ima za glavni cilj spodbujati zeleno podjetništvo in ohranjati biodiverziteto na 7 zaščitenih kraških območjih. Stremi k povečanem zavedanju o ekosistemskih storitvah in priložnostih za podjetništvo, ki s svojo dejavnostjo temelji na biotski raznovrstnosti. Vodilni partner je zavod za gozdove Slovenije, v Sloveniji je partner z zavarovanim območjem Notranjski regijski park.

 

Poleg parka Kalkalpen in Notranjskega parka so v projektu še: Park Žumberak Samoborsko gorje na Hrvašekm, Bijambare v Sarajevu, Nacionalni park Tara v Srbiji, Bukk nacionalni park na Madžarskem in Apuseni park v Romuniji.

 

 

 

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe