Išči:
Novice
2016
feb - apr 2016 (4 novice)
2015
nov - jan 2016 (4 novice)
avg - okt 2015 (5 novice)
maj - jul 2015 (11 novice)
feb - apr 2015 (5 novice)
2014
nov - jan 2015 (10 novice)
avg - okt 2014 (3 novice)
maj - jul 2014 (6 novice)
feb - apr 2014 (5 novice)
2013
nov - jan 2014 (6 novice)
avg - okt 2013 (5 novice)
maj - jul 2013 (6 novice)
feb - apr 2013 (6 novice)
2012
nov - jan 2013 (5 novice)
avg - okt 2012 (9 novice)
maj - jul 2012 (7 novice)
feb - apr 2012 (6 novice)
23. maj 2016
Karta območja za sofinanciranje sanacije po žledu poškodovanih gozdov iz sredstev PRP 2014–2020

Zavod za gozdove Slovenije je v okviru priprav na izvedbo ukrepa M8 - Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020  pripravil karto gozdov, ki bodo vključeni v območje financiranja sanacije po žledu poškodovanih gozdov iz omenjenega programa, lastniki teh gozdov pa bodo upravičeni do koriščenja razpoložljivih sredstev programa odpravo škode in obnovo poškodovanih gozdov.

 

Pri določitvi tega območja se je upoštevala ocena zmanjšanja prirastnega potenciala gozda zaradi žleda in zaradi namnožitve podlubnikov. Vse gozdne površine pri katerih se je zaradi obeh motenj prirastni potencial zmanjšal za 20 % in več, tvorijo območje gozdov, na katerem so lastniki upravičeni do koriščenja sredstev za sanacijo ujm iz PRP 2014 – 2020.

 

Podrobnejše informacije in dostop do kartnega gradiva je na voljo na tej povezavi.

© 2005-2015 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe