Išči:
Novice
2016
Mar - May 2016 (6 novice)
2015
Dec - Feb 2016 (5 novice)
Sep - Nov 2015 (3 novice)
Jun - Aug 2015 (7 novice)
mar - maj 2015 (11 novice)
2014
dec - feb 2015 (7 novice)
sep - nov 2014 (6 novice)
jun - avg 2014 (3 novice)
mar - maj 2014 (6 novice)
2013
dec - feb 2014 (6 novice)
sep - nov 2013 (5 novice)
jun - avg 2013 (5 novice)
mar - maj 2013 (7 novice)
2012
dec - feb 2013 (4 novice)
sep - nov 2012 (11 novice)
jun - avg 2012 (5 novice)
mar - maj 2012 (7 novice)
12. julij 2016
Razpis za najboljšo tematsko pot v letu 2016

Turistična zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije in GIZ za pohodništvo in kolesarjenje objavljajo razpis za najboljšo tematsko pot v letu 2016.

 

Za izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev Slovenije in turistov, prispevek k trajnostnemu razvoju v urejenem in zdravem okolju, večjo turistično privlačnost naših mest in vasi, učinkovitejšo promocijo države in turizma ter prispevek k razvoju turistične in ekološke zavesti ljudi Turistična zveza Slovenije s partnerji projekta organizira tekmovanje za najboljšo tematsko pot pod geslom Moja dežela – lepa in gostoljubna (MDLG) za leto 2016.

 

Projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna spodbuja sodelovanje in povezovanje prebivalstva pri varovanju, ohranjanju in urejanju naravnih vrednot in kulturne dediščine s turizmom. Projekt je pomembna sestavina celovitega upravljanja s turistično destinacijo kot tudi integralnega turističnega proizvoda.

 

Udeleženci tekmovanja so lahko vse tematske poti v Sloveniji. Na natečaj jih lahko prijavijo posamezniki, kraji, organizacije, društva ipd…, ki so skrbniki, upravljavci ali nosilci tematskih poti. Poti tekmujejo v vtisu in privlačnosti, upravljanju in vzdrževanju, vodenju in ponudbi, dostopnosti in varnosti ter sporočilnosti oz. interpretaciji posamezne poti. Tematske poti tekmujejo med seboj najprej regijsko, t.j. znotraj območnih enot Zavoda za gozdove Slovenije (karto območnih enot si lahko ogledate na www.zgs.si/slo/obmocne-enote ), po ena najbolje ocenjena pot iz vsake od 14 regij pa tekmuje za laskavi naziv najlepše urejene tematske poti v Sloveniji v letu 2016.

 

Pobudo za prijavo, ki jih zbirajo regijski koordinatorji, lahko podajo krajani in organizacije do 20. julija 2016 na priloženem obrazcu, ki je objavljen tudi na spletnih straneh Turistične zveze Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije.

 

Posamezni regijski koordinatorji z regijsko ocenjevalno komisijo izberejo s pomočjo ocenjevalne pole regijsko naj tematsko pot in svojo odločitev sporočijo Zavodu za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana do 20. avgusta 2016. Spletno glasovanje bo potekalo spletni strani www.turisticna-zveza.si od 25. avgusta 2016 pa do 20. septembra 2016.

 

Dodatne informacije so na spletnih straneh Turistične zveze Slovenije www.turisticna-zveza.si/projekti  in Zavoda za gozdove Slovenije www.zgs.si .

 

Koordinator projekta in informacije: Jože Prah, 041 657 560, joze.prah@amis.net.

 

 

Ljubljana, junij 2016

Predsednik Turistične zveze Slovenije: Peter Misja

Direktor Zavoda za gozdove Slovenije: Damjan Oražem

GIZ za pohodništvo in kolesarjenje: Marko Lenarčič

 

Priloge:

© 2005-2015 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe