Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SI | EN
Skrbno z gozdom, v dobro narave in ljudi

Natura 2000

Je evropsko omrežje ekološko pomembnih območij narave, opredeljenih na podlagi:

 • Direktive o pticah                                     
 • Direktive o habitatih.

Območja Natura 2000 so razglašena z namenom ohranjanja oziroma izboljšanja ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov, ki so ogroženi v evropskem merilu. V Sloveniji ta območja pokrivajo 35 % ozemlja, na postojnskem gozdnogospodarskem območju pa 64 %. To kaže na visoko stopnjo ohranjenosti naravnega okolja. Tudi s pomočjo omrežja Natura 2000 prispevamo k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Območja Natura 2000 niso zavarovana območja, kot npr. parki ali naravni rezervati, temveč varovana območja, kjer je potrebno poskrbeti za točno določene vrste in habitatne tipe.

Skrb za območja Natura 2000 je v Sloveniji porazdeljena na vse sektorje, ki skrbijo za naravno okolje. Tudi gozdarstvo je prevzelo svoj delež skrbi, zato so gozdnogospodarski načrti hkrati tudi načrti upravljanja za tiste predele gozdov, ki ležijo v območjih Natura 2000. Ustrezno usmerjanje razvoja gozdov, ki vključuje ekološke funkcije, med njimi zlasti funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti je mogoče le ob poznavanju vrst ter njihovih ekoloških potreb.

V seznamu so naštete vrste, ki so na postojnskem gozdnogospodarskem območju povezane z gozdom ali pa je gozd zanje pomemben habitat.

NATURA 2000 na OE Postojna

JAVOROVI GOZDOVI, Fotografija: Š. Habič
ČRTASTI MEDVEDEK, Fotografija: Š. Habič

7 HABITATNIH TIPOV:

 • Ilirski bukovi gozdovi
 • Ilirski hrastovo – belogabrovi gozdovi
 • Bukovi gozdovi
 • Javorovi gozdovi v grapah in na pobočjih          
 • Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja
 • Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do alpinskega pasu
 • Ruševje z vrstama Pinus mugo in Rhododendron hirsutum

39 RASTLINSKIH IN ŽIVALSKIH VRST

 • 14 ptic:
  veliki petelin, gozdni jereb, kozača, koconogi čuk,  kačar, pivka, planinski orel, podhujka, sokol selec, sršenar, triprsti detelj, velika uharica, belorepec, hribski škrjanec
 • 4 rastline:
  kranjski jeglič, dinarska smiljka, Bertolonijeva orlica, lepi čeveljc, navadna obročnica
 • 3 hrošči:
  bukov kozliček, alpski kozliček, brazdar, rogač
 • 2 metulja:
  veliki frfotavček, črtasti medvedek
 • 8 netopirjev:
  južni podkovnjak, širokouhi-mulasti netopir, vejicati netopir, dolgokrili netopir, dvokrili netopir, mali podkovnjak, veliki podkovnjak, veliki navadni netopir
 • 3 zveri:
  volk, ris, rjavi medved
 • 2 dvoživke:
  hribski urh, veliki pupek
 • 1 kačji pastir:
  veliki studenčar