Turistično razvojno društvo Kampeljc

Predstavitev društva Ponudba Kontakti ...

 

Turistično društvo Kampeljc deluje na območju občin Litija in Šmartnega pri Litiji v treh krajevnih skupnostih:

Štangarske Poljane, Velika Štanga in Jevnica.

Njegov namen je spodbujati razvoj podeželja in turizma. Člani društva se večinoma predstavljajo z originalnimi ponudbami domačih pridelkov, izdelkov in storitev (turistična ponudba).

 
Eden večjih projektov je tudi čebelarska gozdna učna pot. Njena otvoritev je bila 8. maja 2005, od takrat pa se je podalo po njej že mnogo obiskovalcev vseh starosti. Zelo primerna je za izlete, ki jih organizirajo srednje in osnovne šole v času športnih in naravoslovnih dnevov.  

Za popestritev ponudbe je društvo pripravilo projekt za označitev kostanjeve poti, ki bo izveden v letu 2007. Označbe kostanjeve poti bodo vodile pohodnike iz sosednjih okrajev v deželo pod Kamplovim hribom.

Gozdovi v okolici Kamplovega hriba vsebujejo velik delež kostanja, ki poleg odličnega kostanjevga medu, ponuja številnim obiskovalcem tudi nabiranje plodov. V okviru turistične ponudbe društva so različne kostanjeve prireditve (kostanjeva nedelja), kjer je kostanja in jabolčnega mošta v oblilicah za vsakega obiskovalca.