Izpis podatkov o gozdu za gozdno parcelo (ali več parcel)
Opozorilo: Izpisani podatki so preračunani iz podatkov gozdnogospodarskega načrta na ravni gozdnega odseka in sestoja ter zemljiškokatastrskega prikaza, ki predstavlja grafični prikaz mej parcel in parcelnih delov. Starost podatkov je od enega do deset let glede na čas obnove gozdnogospodarskega načrta. Izračunane vrednosti na ravni parcele (ali več parcel) lahko odstopajo od dejanskega stanja zaradi odstopanj zemljiškokatastrskega prikaza od stanja v naravi. Izpisani podatki so informativne narave, za bolj točne podatke se obrnite na pristojnega revirnega gozdarja Zavoda za gozdove Slovenije.

Vpišite številko katastrske občine in gozdne parcele (ali več parcel):


Katastrska občina:
Parcelne številke (ločene s podpičjem):