Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SI | EN

State hunting reserves with the special purpose

State hunting reserves with the special purpose

 Loviště se zvláštním účelem

  Jagdreviere mit Sonderzweck

 Le zone di caccia regolamentate

  State hunting reserves with the special purpose

Contact: Janko Mehle, MSc.
Head of the Service for SHRSP
Slovenia Forest Service
Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenia
tel. 00386 (0)1 47 000 87

mob. 00386 (0)51 693-135
E-mail: janko.mehleping@zgs.govpong.si

State hunting reserves with the special purpose

1. SHRSP Prodi-Razor – 2.537 ha, SFS - Regional unit Tolmin, the main game species are: chamois, mouflon, roe deer, wild boar;

2. SHRSP Kozorog Kamnik – 42.699 ha, SFS - Regional unit Kranj, the main game species are: chamois, red deer, roe deer, mouflon, ibex;

3. SHRSP Ljubljanski vrh – 4.138 ha, SFS - Regional unit Ljubljana, the main game species are: red deer, roe deer, wild boar, constantly present all three species of large carnivores;

4. SHRSP Jelen – 27.832 ha, SFS - Regional unit Postojna, the main game species are: red deer, roe deer, wild boar, constantly present all three species of large carnivores;

5. SHRSP Medved – 37.923 ha, the Regional unit Kočevje, the main game species are: red deer, wild boar, roe deer, fallow deer, constantly present all three species of large carnivores;

6. SHRSP Snežnik Kočevska Reka – 27.141 ha, SFS - Regional unit Kočevje, the main game species are: red deer, wild boar, roe deer, constantly present all three species of large carnivores;

7. SHRSP Žitna gora – 3.473 ha, SFS - Regional unit Kočevje, the main game species are: roe deer, wild boar, roe deer, constantly present all three species of large carnivores;

8. SHRSP Pohorje – 27.508 ha, SFS - Regional unit Maribor, the main game species are: chamois, red deer, roe deer, wild boar;

9. SHRSP Fazan Beltinci – 15.167 ha, SFS - Regional unit Murska Sobota, the main game species are small game – brown hare, pheasant, partridge, Mallard duck, but also roe deer, red deer and wild boar;

10. SHRSP Kompas Peskovci – 12.538 ha, SFS - Regional unit Murska Sobota, the main game species are: red deer, wild boar, roe deer, fallow deer, and pheasant.

________________________________________________


State hunting reserves with the special purpose (SHRSP)  are the part in the structure of the Slovene Forest Service (SFS). Those hunting reserves are areas for game management in regions with the best preserved nature and diverse flora and fauna.Slovenian preserved forests are the result of long tradition, carefully planned work in forestry and hunting, together with carefully cultivated cultural landscape. These all ensure high biodiversity of plant and animal species. In terms of nature the best-preserved areas are those areas, where the game management is carried out by the State-hunting reserves with the special purpose (SHRSP). Slovenia Forest Service manages 10 SHRSP, which cover a total area of over 200.000 ha and this represents about 10 % of the total area of Slovenia. A large part of the area covered by the state hunting reserves with special purpose, is or it will be put in various forms of protected areas (Natura 2000, national, regional and natural parks...)

SHRSP are very suitable for most of the important field researches and scientific research projects in the area of game and hunting. On the territory of SHGSP and with the help of professional stuff employed there, numerous data were collected and a lot of seminars, diplomas, Master and PGT works were finished. Probably the most important research projects, which were carried out in the SHGSP, are the projects about the populations of large carnivores (brown bear, wolf, lynx). Many of them have been implemented with national and foreign partners.

In the structure of Slovenia Forest Service operate the following State-hunting reserves with special purpose:
 

In the half of the hunting reserves with the special purpose are present stable to increasing populations of large carnivores (brown bear, wolf, lynx), these SHRSP cover more than 100.000 hectares of the best habitats – core areas for large carnivore species in Slovenia, so we can state the exceptional importance of the SHRSP for the conservation of large carnivores in Slovenia. Of course we must be aware that the large carnivores in Slovenia are only a part of Dinaric population, which extends through Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro, Albania, Macedonia, all the way to Greece. Slovenian part of the population of large carnivores is the most north-western part of the Dinaric range and therefore also represents the most important corridor for the natural spread of these species in the neighbouring countries of Central Europe (Austria, Italy ...).

The main activity of our state-hunting reserves is therefore the sustainable game management, which means the permanent coordination of the relationship between the populations of wild game, other wild animal species and their environment, coordination of the game management and various human activities in the landscape and the protection of endangered and rare wild animal species.

Our guests, whether they are hunters or just visitors of well-preserved natural environment, often return with their families and friends, wishing to re-experience and to get to know even better the natural beauties of Slovenia and enjoy the professionalism of our staff.

In addition to the hunting in the state-hunting reserves with the special purpose the observations and photography sessions of wildlife can be arranged, with a little luck also of the large carnivores.
These activities can only be done in the way and in the time to avoid excessive disturbance of the wildlife.

The fact that the state-hunting reserves with special purpose, which operate under the Slovenia Forest Service, are located in all significant areas of Slovenia means, that we can offer our hunting guests practically all the natural beauty of Slovenia and all possible kindness of Slovenian people.

_______________________________________________________

Loviště se zvláštním účelem

 Loviště se zvláštním účelem

Kontaktní osoba:
Mag. Janko Mehle, vedoucí služby pro LZÚ
Zavod za gozdove Slovenije
Večna pot 2, 1000 Ljubljana
tel. 00386 (0)1 47 000 87
E-mail: janko.mehleping@zgs.govpong.si

LOVIŠTĚ  SE  ZVLÁŠTNÍM  ÚČELEM  V RÁMCI  SLS


Loviště se zvláštním účelem (LZÚ) jsou oblasti vyčleněné pro divokou zvěř na územích, kde je nenarušená příroda s pestrým rostlinným a živočišným bohatstvím.

Slovinské lesy, které jsou ochráněné díky stoleté pečlivě vykonávané práci v lesnictví a  lovectví, zároveň s ošetřovanou kulturní krajinou zajišťují pestrost rostlinstva i zvířectva.
Ve smyslu ochrany přírody jsou nejlépe ochráněna ta území, kde s divokou zvěří hospodaří loviště se zvláštním účelem. Správa lesů Slovinska (SLS) spravuje 10 LZÚ, která pokrývají povrch více než 200 000 ha, což činí přibližně 10% celkového povrchu Slovinska. Velká část povrchu, který pokrývají LZÚ, je zařazena mezi různé formy a stupně chráněných území (Natura 2000, krajinné parky...)

V lovištích se zvlášním účelem vykonáváme také terénní bádání a vědecké výzkumné projekty z oboru divoké zvěře a lovectví, za pomoci údajů a profesionálních pracovníků LZÚ byly vypracovány početné seminární, diplomové, magisterské práce a vědecké disertace. Mezi známější projekty, které byly vypracovány o těchto lovištích zařazujeme projekty o populaci velikých šelem (hnědý medvěd, vlk, rys). Mnohé z nich byly vypracovány s domácími i zahraničními partnery.

V rámci Správy lesů Slovinska fungují následující loviště se zvlášním účelem:

1. LZÚ  Prodi-Razor  -  2 537 ha, Oblastní jednotka Tolmin, hlavní druhy divoké zvěře jsou kamzík, muflon, srnčí zvěř, kančí zvěř.

2. LZÚ  Kozorog  Kamnik  -  42 699 ha, Oblastní jednotka Kranj, hlavní druhy divoké zvěře jsou kamzík, vysoká, srnčí, muflon, kozorožec.

3. LZÚ Ljubljanski vrh  -  4 138 ha, Oblastní jednotka Lublaň, hlavní druhy divoké zvěře jsou vysoká, srnčí, kančí, stále jsou přítomny všechny tři druhy šelem.

4. LZÚ Jelen  -  27 832 ha, Oblastní jednotka Postojna, hlavní druhy divoké zvěře jsou vysoká, srnčí, kančí, stále jsou přítomny všechny tři druhy šelem.

5. LZÚ  Medved  - 37.923 ha, Oblastní jednotka Kočevje, hlavní druhy divoké zvěře jsou vysoká, kančí, srnčí, daňci, stále jsou přítomny všechny tři druhy šelem.

6. LZŮ  Snežnik Kočevska Reka  -  27 141 ha, Oblastní jednotka Kočevje, hlavní druhy divoké zvěře jsou vysoká, kančí, srnčí, stále jsou přítomny všechny tři druhy šelem.

7. LZÚ  Žitna gora  -  3 473 ha, Oblastní jednotka Kočevje, hlavní druhy divoké zvěře jsou vysoká, kančí, srnčí, stále jsou přítomny všechny tři druhy šelem.

8. LZÚ  Pohorje  -  27 508 ha, Oblastní jednotka Maribor, hlavní druhy divoké zvěře jsou kamzík, vysoká, srnčí a kančí zvěř.

9. LZÚ  Fazan Beltinci  -  15 167 ha, Oblastní jednotka Murska Sobota, hlavní druhy divoké zvěře jsou malá divoká zvířata – zajíc, bažant, koroptev, kachna,  dále jsou zde i srnčí, vysoká a kančí zvěř.

10. LZÚ Kompas Peskovci  - 12 538 ha, Oblastní jednotka Murska Sobota, hlavní druhy divoké zvěře jsou vysoká, kančí, srnčí zvěř, daněk, bažant.

Ve více než polovině lovišť se zvlášním účelem jsou přítomny stabilní populace šelem (hnědý medvěd, vlk, rys), proto můžeme tvrdit, že mají LZÚ velký význam pro ochranu šelem ve Slovinsku. Zajisté si musíme uvědomit, že jsou šelmy součástí dinarské populace, která se rozprostírá přes Chorvatsko, Bosnu a Hercegovinu, Srbsko, Černou horu, Albánii, Makedonii až do Řecka. Skutečnost však je, že je slovinská část populace šelem umístěna nejvíce severozápadně, proto je nejdůležitější pro přirozené rozšíření těchto druhů do sousedních států střední Evropy (Rakousko, Itálie).

Činnost našich LZÚ je tedy trvalé spravování divoké zvěře, což znamená trvalé koordinování vztahu mezi populací divoké zvěře a jinými volně žijícími druhy zvířat s prostředím, zároveň je třeba zajišťovat různé činnosti člověka v prostoru a ochranu ohrožených a vzácných volně žijích zvířat.

Hosté našich LZÚ, ať již jde o lovce či pouhé návštěvníky nenarušeného přírodního prostředí, se často vracejí se svými rodinami a přáteli s přáním, aby znovu zažili a ještě lépe poznali přírodní krásy Slovinska a využili profesionální služby našich pracovníků.

Kromě lovu je možné v LZÚ, která spravuje SLS, organizovat také pozorování
a fotografování divoké zvěře, při troše štěstí i některých šelem. Tyto aktivity je možné organizovat v době, kdy neprobíhají jiné činnosti. Musíme si totiž uvědomit, že se LZÚ financují ze své základní činnosti, tedy především z loveckého turizmu, proto jsou v času lovu jiné aktivity velmi omezené. Rovněž se vyhýbáme době, kdy mají zvířata mladé, dbáme na to, abychom je příliš nerušili.

Většina LZÚ disponuje určitými kapacitami na přenocování, které sice nenabízejí maximální pohodlí, ale dobře slouží svému účelu, což je ubytování a přenocování hostů-lovců. Většina hostů-lovců se pohodlněji a jako doma cítí v pravých loveckých chatách, než v hotelech nejvyšší kategorie. Samozřejmě, že je možno organizovat ubytování a noclehy našich hostů též v jiných objektech, které jsou majetkem lesní služby, nebo v lokálním okolí (venkovské ubytovací objekty, motely, hotely ...).

Vzhledem na skutečnost, že se nacházejí LZÚ, která působí v rámci SLS, prakticky na všech charakteristických územích Slovinska, je možno nabídnout hostům-lovcům prakticky vše, co nabízí příroda ve Slovinsku.

_____________________________________________________

JAGDREVIERE MIT SONDERZWECK, DIE IM RAHMEN VON ZGS TÄTIG SIND

  Jagdreviere mit Sonderzweck

Kontaktperson:
mag. Janko Mehle
Leiter des LPN-Diensts
Slowenisches Forstamt
Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Tel. 00386 (0)1 47 000 87
E-Mail: janko.mehleping@zgs.govpong.si


Jagdreviere mit Sonderzweck (LPN) sind Bereiche zur Verwaltung von Wild auf den Gebieten mit der am besten erhaltenen Natur und einer vielfältigen Pflanzen- und Tierwelt.

Erhaltene slowenische Wälder, die die Folge von hundertjähriger, sorgfältig geplanter Arbeit im Forst- und Jagdwesen sind, und zugleich auch die gepflegte Kulturlandschaft stellen die Vielfalt der Pflanzen- und Tierwelt sicher. Im Sinne des Naturschutzes sind gerade diejenigen Gebiete am besten erhalten, wo mit dem Wild die Jagdreviere mit Sonderzweck wirtschaften. Das Forstamt Sloweniens verwaltet zehn LPNs, die insgesamt eine Fläche von über 200.000 ha decken, was ungefähr 10% der Gesamtfläche Sloweniens ausmacht. Ein Großteil der Flächen, die die LPNs decken, gehört zu verschiedenen Formen und Stufen geschützter Gebiete (Natura 2000, Regions- und Landschaftsparks...).

In Jagdrevieren mit Sonderzweck werden auch Felduntersuchungen wie auch wissenschaftliche und Forschungsprojekte auf dem Gebiet von Wild und Jagdwesen durchgeführt, mit Hilfe von den Daten und dem professionellen LPN-Personal wurden aber zahlreiche Seminar-, Diplom-, Magister- und Doktorarbeiten angefertigt. Zu den vielbeachteten Projekten, die in diesen Jagdrevieren durchgeführt wurden, gehören auch Projekte über die Populationen der großen Raubtiere (Braunbär, Wolf, Luchs). Viele davon wurden mit slowenischen und auch internationalen Partnern durchgeführt.    

Im Rahmen des Forstamts Sloweniens sind folgende Jagdreviere mit Sonderzweck tätig:

1. LPN Prodi-Razor - 2.537 ha, Gebietseinheit Tolmin, die Hauptwildarten sind Gämsen, Muffelwild, Rehwild, Schwarzwild;

2. LPN Kozorog Kamnik - 42.699 ha, Gebietseinheit Kranj, die Hauptwildarten sind Gämsen, Rotwild, Rehwild, Mufflons, Steinbock;

3. LPN Ljubljanski vrh - 4.138 ha, Gebietseinheit Ljubljana, die Hauptwildarten sind Rotwild, Rehwild, Schwarzwild, ständig vorhanden sind auch alle drei Arten der großen Raubtiere;

4. LPN Jelen - 27.832 ha, Gebietseinheit Postojna, die Hauptwildarten sind Rotwild, Rehwild, Schwarzwild, ständig vorhanden sind auch alle drei Arten der großen Raubtiere;

5. LPN Medved - 37.923 ha, Gebietseinheit Kočevje, die Hauptwildarten sind Rotwild, Schwarzwild, Rehwild, Damwild, ständig vorhanden sind auch alle drei Arten der großen Raubtiere;

6. LPN Snežnik Kočevska Reka - 27.141 ha, Gebietseinheit Kočevje, die Hauptwildarten sind Rotwild, Schwarzwild, Rehwild, ständig vorhanden sind auch alle drei Arten der großen Raubtiere;

7. LPN Žitna gora - 3.473 ha, Gebietseinheit Kočevje, die Hauptwildarten sind Rotwild, Schwarzwild, Rehwild, ständig vorhanden sind auch alle drei Arten der großen Raubtiere;

8. LPN Pohorje - 27.508 ha, Gebietseinheit Maribor, die Hauptwildarten sind Gämsen, Rotwild, Rehwild, Schwarzwild;

9. LPN Fazan Beltinci - 15.167 ha, Gebietseinheit Murska Sobota, die Hauptwildarten sind Kleinwild – Feldhase, Fasan, Rebhuhn, Stockente, dazu noch Rehwild, Rotwild und Schwarzwild;

10. LPN Kompas Peskovci - 12.538 ha, Gebietseinheit Murska Sobota, die Hauptwildarten sind Rotwild, Schwarzwild, Rehwild, Damwild, Fasan.

In der Hälfte der Jagdreviere mit Sonderzweck sind stabile Populationen großer Raubtiere vorhanden (Braunbär, Wolf, Luchs), weshalb wir behaupten können, dass die LPNs zur Erhaltung von großen Raubtieren in Slowenien von großer Bedeutung sind. Natürlich muss man sich bewusst sein, dass die großen Raubtiere in Slowenien nur ein Teil der dinarischen Population sind, die sich über Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro, Albanien, Mazedonien bis hin zu Griechenland erstreckt. Es ist aber Tatsache, dass der slowenische Teil der Population großer Raubtiere ihr nordwestlichster Teil ist und deshalb für die natürliche Verbreitung dieser Arten in die benachbarten Länder des Mitteleuropas am wichtigsten (Österreich, Italien) ist.

Die Tätigkeit unserer LPNs steht also für eine nachhaltige Wild-Verwaltung, was eine dauerhafte Abstimmung der Beziehungen unter den Wild-Populationen, zwischen den anderen freilebenden Tierarten und ihrer Umgebung wie auch die Ermöglichung verschiedener menschlicher Tätigkeiten in diesem Raum bedeutet; selbstverständlich müssen gleichzeitig auch die gefährdeten und seltenen freilebenden Tierarten geschützt werden.

Die Gäste unserer LPNS, sei es Jäger oder nur Besucher der erhaltenen natürlichen Umwelt, kommen häufig mit ihren Familien und Freunden zurück und möchten die natürlichen Schönheiten Sloweniens nochmals erleben bzw. noch besser kennen lernen wie auch die professionellen Leistungen unseres Personals genießen.

Neben der Jagd im Rahmen von LPNs, die im Rahmen von ZGS tätig sind, können auch Beobachtungen und Fotografieren des Wilds organisiert werden, mit ein wenig Glück auch von einigen großen Raubtieren. Diese Tätigkeiten können zu einem Zeitpunkt organisiert werden, wenn es andere Aktivitäten nicht gibt. Man muss aber auch wissen, dass die LPNs nur aus ihrer eigenen Grundtätigkeit finanziert werden, d. i. vorwiegend aus Jagdtourismus, weswegen während der Jagdzeit andere Aktivitäten stark eingeschränkt sind. Ebenso meiden wir denjenigen Zeitabschnitte, wenn die Tiere ihre Jungen bekommen und aufziehen und stellen sicher, dass das Wild nicht allzu sehr beunruhigt wird.

Die meisten LPNs verfügen über bestimmte Unterkunftskapazitäten, die zwar keinen Spitzenkomfort anbieten, jedoch dienen sie ihrem Zweck, d. i. dem Aufenthalt und der Übernachtung der Jagdgäste. Die meisten Jagdgäste fühlen sich gerade in den echten Jagdhütten wohler und gemütlicher als in den Hotels der höchsten Kategorie. Der Aufenthalt und die Übernachtung unserer Gäste können aber auch in anderen Objekten, die im Besitz des öffentlichen Forstdienstes sind,  oder in der lokalen Umgebung organisiert werden (Landtourismus, Motels, Hotels...).

Anbetracht dessen, dass die LPNs, die im Rahmen von ZGS tätig sind, praktisch in allen charakteristischen Umgebungen Sloweniens liegen, kann den Jagdgästen innerhalb dieser LPNs praktisch all das angeboten werden, was die slowenische Natur einem anzubieten hat.

__________________________________________________

ZONA DI CACCIA REGOLAMENTATA CHE OPERANO ALL’INTERNO DELL’ENTE FORESTALE SLOVENO

 Le zone di caccia regolamentate

Persona di contatto:
mag. Janko Mehle, Responsabile dell’ufficio per i LPN
Zavod za gozdove Slovenije (Ente forestale sloveno)
Večna pot 2, 1000 Ljubljana
tel. 00386 (0)1 47 000 87
E-mail: janko.mehleping@zgs.govpong.si


Le zone di caccia regolamentate (LPN) sono comprensori per la gestione della selvaggina in aree in cui la natura è maggiormente conservata e vi è una svariata flora e fauna.

I boschi sloveni che si sono conservati grazie al lavoro centennale accuratamente svolto dall’economia forestale e dall’attività venatoria e al contempo anche il patrimonio culturale ben curato hanno assicurato una varietà della flora e della fauna. Dal punto di vista ambientalistico sono più conservate quelle aree in cui la selvaggina viene gestita con le zone di caccia regolamentata. L’Ente forestale sloveno gestisce 10 LPN che complessivamente ricoprono una superficie superiore a 200.000 ha, il che costituisce approssimativamente il 10 % della superficie complessiva della Slovenia. Un’ampia fetta delle superfici ricoperte dai LPN è inserita in varie forme e gradi tra le aree protette (Natura 2000, parchi naturali regionali, parchi regionali...)

Nelle zone di caccia regolamentate effettuiamo anche ricerche in loco e progetti di ricerca scientifica riguardanti il settore della selvaggina e della caccia, con l’ausilio dei dati e del personale tecnico delle LPN sono state redatte numerose tesine per seminari, tesi di laurea e specializzazione e dottorati. Tra i progetti più importanti che sono stati realizzati anche in queste zone di caccia si possono annoverare i progetti sulle popolazioni dei grandi carnivori (l’orso bruno, il lupo, la lince). Numerosi di essi sono stati svolti insieme a partner locali ed anche esteri.  

Nell’ambito dell’Ente forestale sloveno operano le seguenti zone di caccia regolamentate:

1. LPN Prodi-Razor - 2.537 ha, Unità locale di Tolmin, i principali tipi di selvaggina sono il camoscio, il muflone, i caprioli, il cinghiale;

2. LPN Kozorog Kamnik - 42.699 ha, Unità locale di Kranj, i principali tipi di selvaggina sono il camoscio, i cervi, il muflone, lo stambecco;

3. LPN Ljubljanski vrh - 4.138 ha, Unità locale di Ljubljana, i principali tipi di selvaggina sono i cervi, i caprioli, il cinghiale, sono costantemente presenti tutte e tre le specie dei grandi carnivori;

4. LPN Jelen - 27.832 ha, Unità locale di Postojna, i principali tipi di selvaggina sono i cervi, i caprioli, il cinghiale, sono costantemente presenti tutte e tre le specie dei grandi carnivori;

5. LPN Medved - 37.923 ha, Unità locale di Kočevje, i principali tipi di selvaggina sono i cervi, il cinghiale, i caprioli, il daino, sono costantemente presenti tutte e tre le specie dei grandi carnivori;

6. LPN Snežnik Kočevska Reka - 27.141 ha, Unità locale di Kočevje, i principali tipi di selvaggina sono i cervi, il cinghiale, i caprioli, sono costantemente presenti tutte e tre le specie dei grandi carnivori;

7. LPN Žitna gora - 3.473 ha, Unità locale di Kočevje, i principali tipi di selvaggina sono i cervi, il cinghiale, i caprioli, sono costantemente presenti tutte e tre le specie dei grandi carnivori;

8. LPN Pohorje - 27.508 ha, Unità locale di Maribor, i principali tipi di selvaggina sono il camoscio, i cervi, i caprioli, il cinghiale;

9. LPN Fazan Beltinci - 15.167 ha, Unità locale di Murska Sobota, i principali tipi di selvaggina sono la piccola selvaggina – la lepre comune, il fagiano, la starna, il germano reale, oltre a questi anche i caprioli, i cervi e il cinghiale;

10. LPN Kompas Peskovci - 12.538 ha, Unità locale di Murska Sobota, i principali tipi di selvaggina sono i cervi, il cinghiale, i caprioli, il daino, il fagiano.

In ben la metà delle zone di caccia regolamentate sono presenti le popolazioni stabili dei grandi carnivori (l’orso bruno, il lupo, la lince), pertanto possiamo affermare che i LPN sono di importanza straordinaria per la conservazione dei grandi carnivori in Slovenia. Chiaramente bisogna rendersi conto che i grandi carnivori in Slovenia sono solo una parte della popolazione dinarica che si estende tramite la Croazia, la Bosnia ed Erzegovina, la Serbia e il Montenegro, l’Albania, la Macedonia sino alla Grecia. È però chiaro che la parte slovena della popolazione dei grandi carnivori ne costituisce la sua parte nordoccidentale e per questo è anche la più importante per una diffusione naturale di tali specie negli Stati vicini dell’Europa centrale (Austria, Italia).

L’attività dei nostri LPN è quindi una gestione sostenibile della selvaggina, il che significa armonizzare costantemente il rapporto tra le popolazioni della selvaggine, le altre specie animali autoctone e il loro ambiente, consentendo al contempo diverse attività dell’uomo sul territorio e tutelando le specie a rischio e le specie autoctone rare.

Gli ospiti dei nostri LPN, siano essi cacciatori o solo visitatori dell’ambiente naturale conservato, ritornano frequentemente con le loro famiglie e gli amici, con l’intento di rivivere e di conoscere ancora meglio le bellezze naturali della Slovenia e di godere della professionalità dei servizi offerti dal nostro personale.

Oltre alla stessa caccia si può organizzare nei LPN che operano all’interno del ZGS anche l’osservazione e dei tour fotografici della selvaggina, con un po’ di fortuna anche quelli per i grandi carnivori. Queste attività possono essere organizzate nel periodo in cui non ci sono altre attività in programma. Dobbiamo anche sapere che i LPN si finanziano con la loro attività principale, cioè in massima parte con l’attività del turismo di caccia e per questo nel periodo della caccia le altre attività sono fortemente limitate. Parimenti evitiamo di effettuare tali attività nel periodo della cova e dell’allevamento dei cuccioli e cerchiamo di non agitare la selvaggina.

La maggior parte dei LPN ha a disposizione determinate capacità di pernottamento che a dire il vero non offrono un confort di prim’ordina, tuttavia servono bene al loro intento, e cioè al soggiorno e al pernottamento degli ospiti di caccia. La maggior parte degli ospiti di caccia si sente più comoda e più di casa nelle vere baite dei cacciatori che negli hotel di prima categoria. Chiaramente è possibile organizzare il soggiorno e il pernottamento dei nostri ospiti anche in altre strutture che sono di proprietà del servizio forestale pubblico o si trovano nell’ambiente locale (agriturismo, motel, hotel…).  

Considerando il fatto che i LPN che operano all’interno del ZGS si trovano praticamente in tutti gli ambienti caratteristici della Slovenia, è possibile all’interno di questi LPN offrire agli ospiti di caccia praticamente tutto quello che offre la natura in Slovenia.