Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SI | EN
Skrbno z gozdom, v dobro narave in ljudi

Obvestila, razpisi

Objava namere

Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana na podlagi 52. člena ter 2. točke prvega odstavka 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018)

objavlja namero

za oddajo nepremičnine v najem, logarnice Mokrc št. 1, ki leži na parceli št.: 1372/70 k.o. Golo po metodi neposredne pogodbe za dobo 11 mesecev. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki želi podaljšati najemno razmerje.

Ponujena cena za najem nepremičnine ne sme biti nižja od 73,00 EUR/mesec. Navedena cena ne vključuje obratovalnih stroškov, stroškov rednega in investicijskega vzdrževanja, stroškov nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in morebitnih drugih stroškov, ki bremenijo najemnika nepremičnine. Najemnina se plačuje mesečno, na račun najemodajalca, ki bo določen v najemni pogodbi.

Ponudnik mora najkasneje do 21. 10. 2019 do 24.00 ure, na elektronski naslov viktor.miklavcic@zgs.si ali priporočeno po pošti oz. osebno na naslov Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, Ljubljana, poslati lastnoročno podpisano in v primeru elektronske pošte skenirano ponudbo, ki mora vsebovati sledeče:

  • ime in priimek ter naslov in matično ter davčno številko ponudnika,
  • ponujeno ceno,
  • kontaktno osebo ponudnika in njegovo telefonsko številko,
  • navedbo, da je ponudba veljavna najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb,

Ponudbe, predložene po izteku roka, bodo izločene iz postopka. Odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni najkasneje v roku 14 dni po zaključenem zbiranju ponudb. V kolikor bo v roku prispelo več enakih ponudb, bo organizirano dodatno pisno pogajanje o ceni.

Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno najema. Cene in drugi elementi ponudbe, ponujeni na pogajanjih, so zavezujoči. Nepremičnina bo oddana po načelu videno – najeto, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane. Organizator si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, odstopi od pogajanj. Pogodba mora biti z uspelim ponudnikom sklenjena v roku 15 dni po pozivu organizatorja za sklenitev posla.

Ponudbe, predložene po izteku roka, bodo izločene iz postopka. Odpiranje ponudb ne bo javno. V kolikor bo v roku prispelo več enakih ponudb, bo organizirano dodatno pisno pogajanje o ceni.

Ogled objekta je možen po predhodnem dogovoru s predstavnikom prodajalca. Za dodatna pojasnila je kontaktna oseba: Viktor Miklavčič, vodja OE ZGS Ljubljana, elektronski naslov: viktor.miklavcic@zgs.si, telefonska številka: 01/2410-624.

« Nazaj