Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SI | EN
Skrbno z gozdom, v dobro narave in ljudi

Novice

Aktualne informacije o delu v gozdu in poslovanju Zavoda za gozdove Slovenije v času epidemije koronavirusa SARS-Cov-2 (COVID-19)

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) v času epidemije koronavirusa oz. bolezni COVID-19 posluje v skladu z veljavno zakonodajo, usmeritvami vlade Republike Slovenije in medicinske stroke. Kljub ustavitvi javnega življenja tudi v času epidemije v gozdu potekajo nujna dela.

Vloge in vprašanja naj lastniki gozda in drugi uporabniki storitev ZGS podajajo po elektronski pošti ali telefonsko. V poslovne prostore ZGS je vstop strankam do nadaljnjega prepovedan, z namenom lažje organizacije dela v trenutnih razmerah so na spletnih straneh območnih in krajevnih enot ZGS objavljeni e-naslovi, stacionarne in mobilne telefonske številke vseh revirnih gozdarjev in vodij krajevnih enot.

 

Nujna dela v gozdu in izvajanje nalog ZGS ob upoštevanju preventivnih ukrepov potekajo tudi v času epidemije SARS-Cov-2 (COVID-19)

Odkrivanje žarišč podlubnikov in izvajanje odločb za izvedbo sanitarne sečnje poteka tudi v času epidemije, saj bi v nasprotnem primeru to pomenilo nov katastrofalen dogodek za slovenske gozdove. Na lastnike gozdov apeliramo, naj upoštevajo roke, pravočasno pospravijo napadena drevesa in redno pregledujejo svoje gozdove, saj se je rojenje podlubnikov že pričelo. Ob odkritju znakov napada podlubnikov naj po telefonu ali elektronski pošti obvestijo lokalno pristojnega revirnega gozdarja. Redno sečnjo v danih razmerah odsvetujemo.

Spomladanska obnova s sadnjo sadik gozdnega drevja poteka ob strogem upoštevanju preventivnih zdravstvenih ukrepov. Sadike in materiali za sadnjo se dobavljajo lastnikom gozdov povsod, kjer je to mogoče, pri čemer je poskrbljeno, da ne prihaja do stikov med ljudmi, oz. da so razdalje med ljudmi najmanj take, da ne omogočajo prenosa virusa. ZGS je za ta namen pripravil terminski in krajevni razpored prevzema materialov. Lastniki gozdov naj zaposlene ZGS kontaktirajo po e-pošti oz. po telefonu ter sadike prevzemajo posamično ob naročenem terminu. Sadnja sadik na predvideni površini v gozdu naj bo organizirana tako, da se uslužbenci in izvajalci ločeno pripeljejo na mesto sadnje, sadi naj vsak sam z ustrezno razdaljo med izvajalci, pri prenosu sadik pa naj bodo upoštevani standardi, ki so v veljavi v povezavi s preprečevanjem širjenja koronavirusa.

Poleg zgoraj navednih del v gozdu po Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID 19) (ZZUSUDJZ), potekajo tudi: izdelava elaboratov za gradnjo gozdnih vlak v povezavi s sanitarno sečnjo, izdaja odločb za gojitvena in varstvena dela, katerih nerealizacija bi povzročila nepopravljivo veliko gospodarsko škodo in izdaja odločb o prevozu neobeljenih gozdnih sortimentov. Nujne zadeve po ZZUSUDJZ lahko nastopijo tudi zaradi javne varnosti (npr. padlo drevo preko javne ceste, konflikti med velikimi zvermi in človekom, ...), preživljanja stranke (finančna ogroženost in drugi tovrstni primeri) in drugih primerov, o čemer v vsakem konkretnem primeru presoja ZGS.

Upravljanje z divjadjo se v skladu s priporočili Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvaja tudi v času epidemije SARS-Cov-2 (COVID-19). Redno ocenjevanje škod na nelovnih površinah, ki jo povzroča divjad, poteka ob upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni. Priprava in sprejemanje letnih načrtov lovsko upravljavskih območij poteka brez osebnih stikov, s pisnimi odgovori na podane pripombe. Tako bo zagotovljeno nemoteno upravljanje s populacijami divjadi in njenim življenjskim okoljem. ZGS izpolnjuje tudi vse naloge v povezavi z zavarovanimi vrstami: redno delovanje intervencijske skupine, ocenjevanje škod od zavarovanih vrst in priprava strokovnih mnenj za poseganje v populacije velikih zveri.

 

Ukrepi za zagotavljanje varnosti in preprečevanje širjenja koronavirusa pri poslovanju ZGS, izbiri drevja za posek, sadnji sadik in delu v gozdu

Vloge in vprašanja lastnikov gozda naj se podajajo po elektronski pošti ali telefonsko, po teh poteh naj poteka tudi koordinacija del v gozdu. Vstop strankam je v poslovne prostore ZGS do nadaljnjega prepovedan. Vsa delovna opravila, ki niso nujna, se izvajajo prilagojeno in sicer tako, da ne prihaja do neposrednega stika med strankami in zaposlenimi ZGS. V primerih, ko tega ni mogoče zagotoviti, se naloge ne izvajajo. Prepovedana so vsa dejanja, ki bi kršila predpise in pravila varnega ravnanja v času širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19).

Ob nujnih srečanjih med uporabniki storitev in zaposlenimi ZGS (ob označevanju drevja za posek, prevzemu materialov za obnovo gozdov ipd.) naj udeleženci upoštevajo veljavne predpise, navodila Vlade Republike Slovenije in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje: izogibajo naj se tesnim stikom, upoštevajo naj predpisano medosebno varnostno razdaljo (najmanj 1,5 m), poskrbijo naj za ustrezno higieno kašlja, umivanje in razkuževanje rok ter upoštevajo druge predpisane ukrepe. Uporabniki storitev ZGS, ki kažejo znake okužbe s koronavirusom ali so bili v tesnem stiku z okuženo osebo, naj ne stopajo v fizični stik z zaposlenimi iz ZGS.

Organizacija del v gozdu naj se izvede po telefonu oz. e-pošti, na lokacijo naj gozdni delavci in lastniki gozdov prihajajo z lastnim prevozom. V gozdu naj se dela izvajajo na prepisani oz. čim večji medosebni razdalji. Iz preventivnih razlogov bodo vsa fizična opravila pri izbiri drevja za posek s svojim orodjem opravili revirni gozdarji. V primeru, da bi orodje uporabljalo več oseb, ga je potrebno pred in po uporabi temeljito razkužiti. Enako velja tudi za osebna vozila in elektronsko opremo (mobilni telefoni, tablice, GPS naprave, …), ki jo uporablja več oseb. Možna je tudi uporaba razkuženih delavskih oz. gumijastih rokavic.

Pri izvajanju gozdne proizvodnje lastnike opozarjamo na skrajno previdnost, pri čemer naj v čim večji meri upoštevajo vsa pravila varnega dela v gozdu, vključno z uporabo ustrezne varovalne opreme. V času epidemije koronavirusa lahko vsaka oskrba poškodovanega pri delu v gozdu povzroči dodatno obremenitev za zdravstvene delavce, pri ponesrečencu pa dodatne zaplete. Lastnike gozdov pozivamo, naj se del ne lotevajo, če za to niso ustrezno usposobljeni in opremljeni. V tem primeru naj raje najamejo poklicne izvajalce del v gozdovih.

Opravljanje gozdarskih dejavnosti je ob upoštevanju preventivnih ukrepov dovoljeno tudi v Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v RS, ki velja od 20. 3. 2020 dalje.

 

Povezane objave:

Javno naznanilo o nujnosti izvedbe sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del v gozdovih
Dela v gozdu in poslovanje ZGS po Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19)
Opravljanje gozdarskih dejavnosti dovoljeno v Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v RS
Odkrivanje in sanacija žarišč podlubnikov ter obnova gozda s sadnjo sadik gozdnega drevja bodo ob upoštevanju preventivnih ukrepov potekali tudi v času epidemije koronavirusa oz. bolezni COVID-19
Ukrepi za zagotavljanje varnosti in preprečevanje širjenja koronavirusa COVID-19 pri poslovanju ZGS, izbiri drevja za posek, sadnji sadik in delu v gozdu
Izvedba spomladanske obnove s sadnjo sadik gozdnega drevja v času epidemije novega koronavirusa COVID-19

 

Objavljeno: 13. 3. 2020, zadnja posodobitev: 2. 4. 2020

« Nazaj