Išči:

Varstvo gozdov

Objave pričakovanih količin in struktur sortimentov iz upravnih izvršb po drugi osebi

Objave pričakovanih količin in struktur sortimentov, ki so predmet upravne izvršbe po drugi osebi, Zavod za gozdove Slovenije izvaja na podlagi 1. odstavka 5. člena Uredbe o postopku in natančnejših pogojih za izbiro centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa, okuženega ali z insekti napadenega, ki je predmet upravne izvršbe odločbe o sanitarni sečnji, o določitvi minimalne cene gozdnih lesnih sortimentov ter podrobnejšem postopku prodaje gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 15/2017, v nadaljevanju Uredba).

Ponudbe za odkup sortimentov, ki so objavljene, lahko podajo centri, izbrani na javnem razpisu na podlagi 1. odstavka 2. člena Uredbe, ki imajo z Zavodom sklenjeno Pogodbo o podrobnejši ureditvi prodaje gozdnih lesnih sortimentov v postopku upravne izvršbe odločbe o sanitarni sečnji po drugi osebi.

 


Objava pričakovanih količin in struktur sortimentov, ki so predmet upravne izvršbe po drugi osebi - OE Ljubljana, KE Škofljica

Objava 27.11.2017

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe