Išči:

Delo z javnostmi

Mednarodni dan gozdov - 21. marec

                               

 

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2012 razglasila 21. marec za mednarodni dan gozdov, dan promocije gozdov in ozaveščanja o pomenu in nujnosti trajnostne rabe vseh vrst gozdov. Tema letošnjega mednarodnega dneva gozdov je: »Gozdovi in energija« (več o temi letošnjega mednarodnega dneva gozdov).

 

Dogodki ob mednarodnem dnevu gozdov 2017

V povezavi z mednarodnim dnevom gozdov 2017 Zavod za gozdove Slovenije organizira 30 dogodokov za različne javnosti. Več o dogodkih lahko izveste v spodnji tabeli in pri kontaktnih osebah. Vljudno vabljeni!

 

Datum in ura Kraj prireditve, dogodka Naslov, opis prireditve ali dogodka Kontakti, povezave
21. 3. 2017 ob 12. uri Zbiljski gaj Obnova gozda v Zbiljskem gaju v sodelovanju z družbo Podravka-Žito in blagovno znamko 1001 cvet

Andrej Breznikar, 041 657 751; andrej.breznikar@zgs.si

 

vabilo | zemljevid

21. 3. 2017 od 17. do 20. ure Dežela kozolcev v Šentrupertu Predpremiera dokumentarnega filma "Zelena energija gozda", sprehod z županom v prvem muzeju na prostem v Šentrupertu, ogled razstave "Zelena okna"

Jože Prah, 041 657 670 ; joze.prah@zgs.si

 

vabilo na dogodek

20.- 24.3. Slovenske Konjice Ureditev skorševega in hruškovega drevoreda Bojan Bračič, 041 657 577; bojan.bracic@zgs.si
21. 3. ob 13:30 Mestni gozd Celje,  Drevesna hiša »V Mestni gozd po znanje in modrost« - seminar za osnovnošolske učitelje mag. Robert Hostnik, 041 657 607; Boštjan Hren, 041 657 581; ke.celje@zgs.si
21. 3. Slovenske Konjice Predavanje o gozdu (OŠ Ob Dravinji) Bojan Bračič, 041 657 577; bojan.bracic@zgs.si
21. 3. Šmarje pri Jelšah Predstavitev knjige Glažute in steklarne v Sloveniji ter njihova zgodovinska vez z gozdovi, avtorja mag. Mitje Cimperška Dušan Debenak, 041 657-606; Dusan.debenak@zgs.gov.si
21. 3. Pristava gradu Strmol Javna predstavitev letnega lovskoupravljalskega načrta za Gorenjsko LUO Branka Jerala, 041 657-118; branka.jerala@zgs.si
21. 3. od 10. do 18. ure Mestni gozd Portoval Obnova poseke v novomeškem mestnem gozdu Portoval, ki jo je opustošil lubadar Marjan Grah 041 657-466; marjan.grah@zgs.si
21. 3. ob 19. uri Skupščina Društva lastnikov gozdov ob reki Krki Predavanje o učinkoviti in okolju prijazni rabi lesne biomase v energetske namene Marjan Grah 041 657 466; marjan.grah@zgs.si
21. 3. Mestni gozd Panovec Očistimo Mestni gozd Panovec Dani Oblak, 041 657 059; dani.oblak@zgs.si
21. 3. Tolmin Aktivnosti na gozni učni poti Kozlov rob, s poudarkom na oglarski kopi Dani Oblak, 041 657 059; dani.oblak@zgs.si
18. 3. Mokrc Pohod po gozdnih cestah mokrškega pogorja Marjana Tavčar, 041 657 239; marjana.tavcar@zgs.si
20. 3. ob 10. uri Podjetje EVJ Elektroprom d.o.o. Predstavitev pomena ter možnosti koriščenja lesne biomase z ogledom primera dobre prakse Marjana Tavčar, 041 657 239; marjana.tavcar@zgs.si
21. 3. ob 9. uri Gozd pri Vodicah Obisk gozdnega vrtca (vrtec "Naraven otrok") s skupino otrok "Gozdni gusarji" Marjana Tavčar, 041 657 239; marjana.tavcar@zgs.si
21. 3. od 8. do 10. ure Prostori ZGS OE Nazarjein KE Šoštanj Dan odprtih vrat - predstavitev dela ZGS OE Nazarje (program aktivnosti OE Nazarje) Marijan Denša, 041 657 634; marijan.densa@zgs.si
21. 3. od 8. do 10. ure Prostori KE Luče, Luče 80, Luče Dan odprtih vrat - predstavitev dela ZGS KE Luče (program aktivnosti OE Nazarje) Marijan Denša, 041 657 634; marijan.densa@zgs.si
21. 3. od 8. do 10. ure Prostori KE Gornji Grad, Kocbekova 23, Gornji Grad Dan odprtih vrat - predstavitev dela ZGS KE Gornji Grad (program aktivnosti OE Nazarje)

Marijan Denša, 041 657 634; marijan.densa@zgs.si

21. 3. od 8. do 10. ure

KE Šoštanj, Metleče 7, 3325 Šoštanj

Dan odprtih vrat - predstavitev dela ZGS KE Šoštanj (program aktivnosti OE Nazarje) Marijan Denša, 041 657 634; marijan.densa@zgs.si
Od 21. 3. do 22. 4. Šole na območju OE Nazarje "V gozdu sem gost" - delavnice na temo sonaravnega doživljanja gozda (program aktivnosti OE Nazarje) Marijan Denša, 041 657 634; marijan.densa@zgs.si
21.3. ob 10:30 Naravoslovna učna pot Samostanski hrib Vodenje po poti in predstavitev osnov gozdne pedagogike (program aktivnosti OE Nazarje) Marijan Denša, 041 657 634; marijan.densa@zgs.si
21.3. od 8. do 10. ure Muzej gozdarstva in lesarstva Vrbovec Nazarje Dan odprtih vrat - Voden ogled stalne razstave in ogled razstave lesorezov Danice Korošec Marijan Denša, 041 657 634; marijan.densa@zgs.si
22.3. RRA Dravograd Predstavitev osnutka projekta Pohorje vodjem OE ZGS Gorazd Mlinšek ; gorazd.mlinsek@zgs.si
25.3. Radlje ob Dravi Delavnica - priprava gozdarskih vsebin za načrtovani center za razvoj sonaravnega, trajnostnega in večnamenskega gospodarjenja z gozdovi Gorazd Mlinšek ; gorazd.mlinsek@zgs.si
© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe