Išči:

Delo z javnostmi

Program prireditev v okviru Tedna gozdov 2017: ZNANJE ZA GOZD

 

V okviru Tedna gozdov 2017 pripravljamo več kot 70 dogodkov, ki si jih lahko ogledate v spodnji tabeli in na interaktivnem zemljevidu spletnega portala Znanje za gozd. Vabljeni k obisku!

 

Datum, ura Kraj Prireditev Kontakt
19.5.2017
petek
ob 15:00
Ljubljana
Biološko središče, Večna pot 111
Dan očarljivih rastlin v Biološkem središču - seznanite se z z rastlinami in njihovo raznolikostjo, prireditev s prikazi, demonstracijami in kvizi. Gozdarski inštitut Slovenije
Peter Železnik, peter.zeleznik@gozdis.si
23.5.2017
torek
ob 9:00
Ljubljana
Gozdarski inštitut Slovenije
Znanstveno srečanje Gozd in les - 70. letnica znanstveno-raziskovalnega in univerzitetnega izobraževalnega dela na področju gozdarstva v Sloveniji Gozdarski inštitut Slovenije
Larisa Daugul, larisa.daugul@gozdis.si
24.5.2017
sreda
ob 9:00
Ljubljana
Gozdarski inštitut Slovenije
Dan odprtih vrat Gozdarskega inštituta Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije - za vse, ki bi se o gozdu in njegovih prebivalcih radi naučili kaj novega. Zavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštiut Slovenije
Saša Vochl, sasa.vochl@gozdis.si
24.5.2017
sreda
ob 16:00
Ljubljana
Gozdarski inštitut Slovenije
Otvoritev likovne razstave – retrospektiva Galerije IGLG in Galerije GIS - 33 let delovanja Gozdarski inštitut Slovenije
Larisa Daugul, larisa.daugul@gozdis.si
25.5.2017
četrtek
ob 10:00
Ljubljana
Gozdarski inštitut Slovenije
Svečana akademija ob 70. obletnici Gozdarskega inštituta Slovenije - osrednja prireditev ob Tednu gozdov 2017 Gozdarski inštitut Slovenije
Larisa Daugul, larisa.daugul@gozdis.si
24. 5. 2017
sreda
ob 9.00
Ljubljana Sračja dolina pri Črnučah Prireditev »Gozd, voda in mlinček« : spoznavanje gozda in živali v njem (prireditev za vrtce in šole) Zavod za gozdove Slovenije Barbara Slabanja - 041 657 244, Marijana Tavčar - 041 657 239
25.5.2017
četrtek
11.30
Kočevje
Rožni studenec
Otvoritev 25. bienala oblikovanja - voden ogled - Zavzetje gozdov. Peč pri Rožnem studencu. Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO)
Pavlina Japelj, 01/548-42-75
Pavlina.japelj@mao.si
26. 5. 2017
petek
ob 11.30
Nazarje
Dom kulture, Savinjska 4
Osrednja prireditev Tedna gozdov 2017 v Nazarjah: Otvoritev razstave »V GOZDU SEM GOST«, predstavitev najskrbnejših lastnikov gozdov za leto 2017, predstavitev najprizadevnejšega gozdarja, predstavitev drevesa leta Zavod za gozdove Slovenije
Marijan Denša, 041 657 634, marijan.densa@zgs.si
26. 5. 2017
petek
ob 8.30
Godovič
gasilski dom, Novi svet, gostilna Turk Hotedršica
Gozd na poti uničujočega žleda, neizprosnih podlubnikov, sanacije in novega začetka, posvet v sodelovanju z Gozdarskim društvom Posočja Zavod za gozdove Slovenije
Edo Kozorog, 041 657 071, edo.kozorog@zgs.si
25.5.2017
četrtek
ob 16.30
Celje
Mestni gozd
Drevesna hiša
»Razigrani gozd« - prireditev z vodenim sprehodom in gozdnimi igrami (v sodelovanju z vrtcem Anice Černejeve) Zavod za gozdove Slovenije
Boštjan Hren, 041 657 581
bostjan.hren@zgs.si
26. 5. 2017
petek
ob 17.00
Postojna, Sovič Sprehod skozi gozd in pogovori na različne teme (ravnotežje v gozdu, podnebne spremembe, gozd in voda, blagodejna energija gozda, ustvarjalnica, znanje o gozdu) Zavod za gozdove Slovenije
Špela Habič, 041 657 308
spela.habic@zgs.si
26. 5. 2017
petek
ob 17.00
Bled
Infocenter Triglavska roža
Otvoritev razstave likovnih del osnovnošolcev Zavod za gozdove Slovenije
Branka Jerala, 041 657 118, branka.jerala@zgs.si
27. 5. 2017
sobota
ob 15.00
Mašun Dogodivščine v gozdu za družine in posameznike – v sodelovanju z društvom Drobnovratnik Zavod za gozdove Slovenije
Špela Habič, 041 657 308
spela.habic@zgs.si
27.5.2017
sobota
ob 9.00
Kočevje Izlet po znamenitih točkah Kočevskega Roga TD Brezpotja, 05/997-10-07
www.kocevje.info
28.5.2017
nedelja
ob 9.00
Kočevje Kolesarska ekskurzija po gozdovih Kočevske

GD Medved, Janez Konečnik, 041/657-388, janez.konecnik@siol.net

4.6.2017
nedelja
ob 9.00
Borovec Vodenje po Borovški naravoslovni poti

Zavod za gozdove Slovenije, Mirjam Mikulič, 041/657-401, marija.mikulic@zgs.si

9.6.2017
petek
od 9.00 do 14.00
Rečica ob Savinji
Grušoveljska gmajna
Delavnica »GOZD IN VODA STA POVEZANA« na temo obrečnih gozdov. Voden sprehod po gozdu, v okviru projekta Dan za Savinjo (v organizaciji Občine Rečica ob Savinji in ZRSVN) Zavod za gozdove Slovenije
Marijan Denša, 041 657 634, marijan.densa@zgs.si
       
17.5.2017
sreda
ob 9.30
Novo mesto - Loka Voden obisk mestnega gozda Portovald za udeležence prireditve Parada učenja – Dan učečih se skupnosti Zavod za gozdove Slovenije
Marjan Grah, 041 657 466,
marjan.grah@zgs.si
20. 5. 2017
sobota
ob 11.00
Grosuplje Otvoritev gozdne učne poti Koščakov hrib Zavod za gozdove Slovenije
Milan Podlogar , 041 657 243, ke.skofljica@zgs.si
22.5.2017
ponedeljek
ob 9:00
Hrastovec
parkirišče Zavoda Hrastovec
ZNANJE ZA GOZD: Gozd Hrastovec v luči tujerodnih invazivnih vrst – Paulownia tomentosa. Monitoring in obravnava tujerodnih vrst - za učence osnovne šole Lenart in druge udeležence. Zavod za gozdove Slovenije
Zoran Belec, 041 657 784;
zoran.belec@zgs.gov.si
22.5.2017
ponedeljek
ob 9:00
Žetale 19. gozdarski praznik »Žetale 2017« - izbirne gozdarske tekme za državno prvenstvo Zavod za gozdove Slovenije
Boris Klemenčič, 041 657 782;
boris.klemencic@zgs.si
22. 5. 2017
ponedeljek
ob 10.00
Lontovž Intenzivni monitoring gozda Zavod za gozdove Slovenije
Boštjan Pihler, 041 657 203, bostjan.pihler@zgs.si
23.5.2017
torek
ob 12.00
Blate - Žabjeki Praktični prikaz aktivnosti gozdne pedagogike (V gozdu sem gost, slepa steza, pogovor z drevesom, gozd in voda, gozdne igre (katera žival/rastlina sem, …), za pedagoške delavce Zavod za gozdove Slovenije
Marijan Denša, v sodelovanju s SAGD - Alojz Gluk, 041 354 693, alojzij.gluk@zgs.si
23.5.2017
torek
ob 15.00
Celje
Mestni gozd
Drevesna hiša
»Gozdno doživetje« - prireditev za otroke s posebnimi potrebami (v sodelovanju z Vrtcem Anice Černejeve) Zavod za gozdove Slovenije
Boštjan Hren, 041 657 581
bostjan.hren@zgs.si
23.5.2017
torek
Tevče,Vrh nad Laškim Prikaz gozdarskih strojev in predavanje o novostih na področju zagotavljanje sledljivosti prometa z gozdnimi lesnimi sortimenti Zavod za gozdove Slovenije
Simon Kovač. 041 657 588, simon.kovac@zgs.si
24.5.2017
sreda
ob 9.00
Žaga Rog – vrh Roga Tradicionalno srečanje gozdarjev in drugih uporabnikov gozdnega prostora na območju Roga Zavod za gozdove Slovenije
Marjan Grah, 041 657 466, marjan.grah@zgs.si
24.05.2017
sreda
od 8.00 do 13.00
Podgorje
Gozdna učna pot od Podgorja do Wiededriesa
Regijski kviz o poznavanju gozda za sedmošolce koroških osnovnih šol na gozdni učni poti. Tričlanske ekipe bodo preverjale svoje znanje o gozdu na posameznih točkah gozdne učne poti. Zavod za gozdove Slovenije
Gorazd Mlinšek, 041 657 715
gorazd.mlinsek@zgs.si
25.5.2017
četrtek
ob 20.00
Mosti-Jelovica Literarni večer v gozdu Zavod za gozdove Slovenije Boštjan Škrlep, 041 657178, bostjan.skrlep@zgs.si
od 20.5. do 28.6.2017 Park Škocjanske jame Razstava Gozd za kulturo bivanja na Krasu Zavod za gozdove Slovenije
Boštjan Košiček, 041 695 549
bostjan.kosicek@zgs.si
25. 5. 2017
četrtek
ob 16.00
Postojna
ZGS OE Postojna, Vojkova 9
Svetovalnica - nasveti za lastnike gozdov, ki ne vedo kako gospodariti s svojim gozdom (npr. kaj storiti, ko dobimo odločbo ZGS o sanitarnem poseku) Zavod za gozdove Slovenije
Marko Udovič, 041 657 304
marko.udovic@zgs.si
od 25. do 28. 5. 2017 Gorjansko
Dvorana kulturnega doma
Brez divjadi ni gozda - Razstava uplenjene jelenjadi Primorskega LUO v letu 2016 Zavod za gozdove Slovenije
Andrej Sila, 041 657 904,
andrej.sila@zgs.si
od 25. do 28. 5. 2017 Gorjansko
Dvorana kulturnega doma
Predstavitev projekta LIFE DINALP BEAR

Zavod za gozdove Slovenije
Andrej Sila, 041 657 904,
andrej.sila@zgs.si

25.5.2017
četrtek
ob 9.00
Podzemelj, Gradac Osveščanje strokovnih delavcev v gozdarstvu o problematiki tujerodnih drevesnih vrst

Zavod za gozdove Slovenije
Andrej Sila, 041 657 904,
andrej.sila@zgs.si

26.5.2017
petek
ob 10.00
Planina pod Mirno goro Vodenje javnosti po sledeh Kočevarjev in gozdni učni poti Planina Zavod za gozdove Slovenije
Andrej Držaj, 041 657 490, andrej.drzaj@zgs.si
od 26. 5. do 2. 6. 2017 Bled
Infocenter Triglavska roža
Razstava likovnih del osnovnošolcev Zavod za gozdove Slovenije
Branka Jerala, 041 657 118, branka.jerala@zgs.si
26.5.2017
petek
od 10.00 do 12.00
Nazarje
Muzej Vrbovec
Dan odprtih vrat Muzeja gozdarstva in lesarstva Vrbovec (brezplačen ogled stalne razstave) Muzej Vrbovec
Barbara Šoster Rutar,
040 345 630
muzej.vrbovec@siol.net
26. 5. 2017
petek
Hudi kot
gozdovi Pahernikove ustanove
Sonaravno gojenje gozdov na severnem Pohorju na primeru gozdov Pahernikove ustanove - predstavitev Zavod za gozdove Slovenije
Jerneja Čoderl, 041 657 701, jerneja.coderl@zgs.si
od 26. do 28.5.2017 Lenart, Kmetijsko obrtni sejem Predstavitev na sejmu kmetijstva in obrti - informacije s področja sanacije žarišč smrekovih lubadarjev za lastnike gozdov. Zavod za gozdove Slovenije
Marko Sameja, 041 657 811; marko.sameja@zgs.gov.si
26.5.2017
petek
ob 9.00
Josipdol "Znanje za gozd in predstavitev učne poti Kapelvald", za osnovnošolce, domačine in splošno javnost Zavod za gozdove Slovenije
Alojzij Klančnik, 041 657 801 Samo Sušek, 041 657 786
26. 5. 2017
petek
ob 10.00
Tolmin
sedež ZGS
Izobraževalne delavnice za učence OŠ Tolmin Zavod za gozdove Slovenije
Dani Oblak, 041 657 059, dani.oblak@zgs.si
v Tednu gozdov 2017 Jurklošter Pohod po Orionovi poti Zavod za gozdove Slovenije
Janez Lesičar, 041 657 592, janez.lesicar@zgs.si
Konec maja, začetek junija Vrtci Bled, Radovljica in Bohinjska Bistrica Spoznavanje gozda s predšolskimi otroki Zavod za gozdove Slovenije
Vida Papler-Lampe, 041 657 124, vida.papler-lampe@zgs.si
27.5.2017
petek
ob 9.00
Stoperce Stoperški praznik - gozdarske tekme Zavod za gozdove Slovenije
Gabrijel Cojzer, 041 657 803; gabrijel.cojzer@zgs.si
28.5.2017
nedelja
Park Škocjanske jame Gozdarska stojnica na Dnevu parka Škocjanske jame Zavod za gozdove Slovenije
Boštjan Košiček, 041 695 549
bostjan.kosicek@zgs.si
28.5.2017
nedelja
ob 10.00
Negova, lovski dom Pomurska izbirna tekma za državno sekaško tekmovanje Zavod za gozdove Slovenije
Simona Foltin, 041 657 850, simona.foltin@zgs.si
29.5.2017
ponedeljek
Sežana Obisk gozdne učne poti Tabor s Srednjo gradbeno, lesarsko in vzgojiteljsko šolo Zavod za gozdove Slovenije
Bogdan Magajna, 041 657 897 bogdan.magajna@zgs.si
30.5.2017
torek
ob 8.00
Trebnje – Studenci Predstavitev potrebnih gozdno gojitvenih del ob ogledu gozda na terenu Zavod za gozdove Slovenije
Miloš Kecman, 041 657 466, milos.kecman@zgs.si
01.06.2017
četrtek
ob 10.00
Kapla na Kozjaku
osnovna šola
»Dr. Maks Wraber in gozdne združbe med Pohorjem in Kozjakom« . Predstavitev pionirske vloge Dr. Maksa Wraberja pri kartiranju gozdnih rastišč v Sloveniji. Zavod za gozdove Slovenije
Ljudmila Medved,041 657 674, ljudmila.medved@zgs.si Mateja Cojzer, 041 657 752, mateja.cojzer@zgs.si
2.6.2017
petek
Sežana Razglednica Primorsko drevo leta 2017: Brez vrstne pestrosti ni gozda Zavod za gozdove Slovenije
Bogdan Magajna, 041 657 897 bogdan.magajna@zgs.si
3. 6. 2017
sobota
ob 9.00
Mojstrana, Planinski muzej Ogled ostalin Savske linije iz prve svetovne vojne Zavod za gozdove Slovenije
Alojz Budkovič, 041 657 110,
alojz.budkovic@zgs.si
7.6 2017
sreda
ob 8.00
Revir Dragatuš Delavnica iz nege gozdov (redčenje) za lastnike gozdov Zavod za gozdove Slovenije
Ignacij Strmec, 041 657 493, ignac.strmec@zgs.si
8.6.2017
četrtek
ob 16.30
Celje
Mestni gozd
Drevesna hiša
»Mestna hosta« - 500 let zgodovine Celjskih mestnih gozdov - otvoritev pregledne razstave Zavod za gozdove Slovenije
mag. Robert Hostnik
041 657 607, robert.hostnik@zgs.si
16.06.2017
petek
ob 9.00
Slov. Konjice »Dan z gozdarji« - vodena ekskurzija namenjena promociji gozda in gozdarstva (v sodelovanju z občino Slovenske Konjice) Zavod za gozdove Slovenije
Bojan Bračič, 041 657 577
bojan.bracic@zgs.si
10. 5. 2017
sreda
ob 9.30
Velenje – Deberca Načrtovanje za gozd - predstavitev rezultatov izmere stanja gozdov na stalnih vzorčnih ploskvah, za študente VŠVO Velenje in Društvo lastnikov gozdov Šaleške doline Zavod za gozdove Slovenije
Aleš Ocvirk, 031 470 904, ales.ocvirk@zgs.si
od 22. do 26. 5. 2017 Nazarje
Gozdne učne poti
Vodenje po gozdnih učnih poteh za učence osnovnih šol Zavod za gozdove Slovenije
Marijan Denša, 041 657 634, marijan.densa@zgs.si
23.5.2017 in 25.5.2017 Železniki
Gozdna učna pot Kres
Spoznavanje gozda in gozdarstva - vodenje skupin otrok po gozdu Zavod za gozdove Slovenije Boštjan Škrlep, 041 657178, bostjan.skrlep@zgs.si
25.5.2017
četrtek
ob 8.00
Mosti-Jelovica Spoznavanje gozda in gozdarstva - vodenje skupin otrok po gozdu Zavod za gozdove Slovenije Boštjan Škrlep, 041 657178, bostjan.skrlep@zgs.si
29.5.2017
ponedeljek
ob 8.20
Log - Železniki Spoznavanje gozda in gozdarstva - o sečnji in spravilu (za OŠ Železniki) Zavod za gozdove Slovenije Boštjan Škrlep, 041 657178, bostjan.skrlep@zgs.si
od 22. do 26.5.2017 Poljane Vodenje skupin po gozdni učni poti Visoko Zavod za gozdove Slovenije
Bogo Žun, 041 657 175,
bogo.zun@zgs.si
15. in 19. 5. 2017 ob 9.00 Celje
Mestni gozd
Drevesna hiša
»Igre v gozdu« - seminar za dijake predšolske vzgoje (v sodelovanju z Gimnazijo Celje Center) Zavod za gozdove Slovenije
Boštjan Hren, 041 657 581
bostjan.hren@zgs.si
16. 5. 2017
sreda
ob 9.00
Ljubljana
Golovec
»Gospodarjenje z gozdovi s posebnim namenom v Ljubljani« - delavnica za Mestno občino Ljubljana Zavod za gozdove Slovenije
Rok Havliček, 051 366 741, rok.havlicek@zgs.si
18.5.2017
četrtek
ob 8.00
Kidričevo Pohod v gozd z učenci OŠ Kidričevo Zavod za gozdove Slovenije
Karel Kopušar, 041 657 804; karel.kopusar@zgs.si
v času Tedna gozdov 2017 Panovec Vodenje po GUP Panovec Zavod za gozdove Slovenije
Helena Zorn, 041 657 048, helena.zorn@zgs.si
od 15. do 17.5.2017 Sežana Naravoslovni dan v vrtcu – Gozdni škrat Zavod za gozdove Slovenije
Bogdan Magajna, 041 657 897 bogdan.magajna@zgs.si
v mesecu maju 2017 Šentjur, Planina, Dobje Naravoslovni dnevi za O.Š. Šentjur, Planina in Dobje Zavod za gozdove Slovenije
Smiljan Smodiš, 041 657 598, Smiljan.smodis@zgs.si
23. 5. 2017
torek
ob 9.30
Trzin Po gozdni učni poti Onger-Trzin z učenci OŠ Trzin Zavod za gozdove Slovenije
Janez Mušič 041 657 221, ke.domzale@zgs.si
23. in 25. 5. 2017 Šumberk pri Domžalah Po gozdni učni poti Šumberk z učenci osnovnih šol Zavod za gozdove Slovenije
Andrej Žagar 041 657 232, ke.domzale@zgs.si
© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe