Išči:

Gojenje gozdov

 

LASTNIKE GOZDOV VABIMO NA PREDSTAVITVE

osnutkov Gozdnogojitvenih načrtov - v tabelah

    

08. 01. 2018

OE Kranj, KE Kranj

Vabilo

 

Revir Krajevno ime Javna obravnava Javna razgrnitev Katastrska občina Oddelek/odsek
Šenturška gora Vrtača 22.01.2018 ob 8.00 uri Od 08.08.2018 do 22.01.2018 Od 7.30 do 9.00 ure Šenturška gora (2079) 07099
Velesovo Poline Zgornji Brnik (2117) 07013
Velesovo Poline Zgornji Brnik (2117) 07014
Velesovo Pod letališčem Zgornji Brnik (2117) 07015
Velesovo Dobrava Zgornji Brnik (2117) 07016
Velesovo Avmanke Cerklje (2118) 07023
Velesovo Za letališčem Cerklje (2118) 07025
Velesovo Spodnji boršt Češnjevek (2109) 07043
Šenčur Rastov Voglje (2125) 07196
Nemilje Smoleva Zgornja Besnica (2128) 09029
Nemilje Razpokarjev Zgornja Besnica (2128) 09059
Nemilje Logarska grapa Zgornja Besnica (2128) 09061
Nemilje Loje Nemilje (2127) 09062
Nemilje Pod Malmu vrhom Nemilje (2127) 09074

20. 12. 2017

OE Novo mesto, KE Črnomelj

Vabilo

 

Revir Krajevno ime Javna obravnava Javna razgrnitev Ko Odd / ods
PETROVA VAS RUČETNA VAS 4.01.2017 ob 07:00 od 27.12.2017 do 5.01.2018 med 07:00 in 09:00 PETROVA VAS 20002B
PETROVA VAS RUČETNA VAS PETROVA VAS 20003
PETROVA VAS SV.JURIJ PETROVA VAS 20020
PETROVA VAS SV. JURIJ PETROVA VAS 20021
PETROVA VAS NAKLO TALČJI VRH 20041
PETROVA VAS SELA PRI OTOVCU TALČJI VRH 20042
PETROVA VAS RODINE TALČJI VRH 20043A
PETROVA VAS RODINE TALČJI VRH 20043B
PETROVA VAS VINSKA GORA TALČJI VRH 20044
ČRNOMELJ MESTNA LOZA ČRNOMELJ 20113
ČRNOMELJ PRI REZERVOARJU ČRNOMELJ 20114
ČRNOMELJ MESTNA LOZA ČRNOMELJ 20115
DRAGATUŠ SNEGOPAJA STARA LIPA 21152
DRAGATUŠ LASIČEV GAJ STARA LIPA 21153A
DRAGATUŠ LASIČEV GAJ STARA LIPA 21153B
DRAGATUŠ MALI CIRNIK STARA LIPA 21153C
DRAGATUŠ LASIČEV GAJ STARA LIPA 21153D
SINJI VRH ŠIROKI DELI SINJI VRH 21186B
SINJI VRH VOLKOVA RAVEN SINJI VRH 21186D
SINJI VRH POD DALJNIMI NJIVAMI SINJI VRH 21187C
SINJI VRH MALA LOZA SINJI VRH 21198B
ADLEŠIČI ČURKOVA PEČINA TRIBUČE 22073A
ADLEŠIČI GRABA TRIBUČE 22073B
ADLEŠIČI GAUGE TRIBUČE 22076B
ADLEŠIČI GOŠČIK TRIBUČE 22077B
ADLEŠIČI VEJNIŠČA TRIBUČE 22077C
ADLEŠIČI GAJ TRIBUČE 22078
ADLEŠIČI BELAVA TRIBUČE 22079A
VINICA VRTAČE PRELOKA 22166
VINICA SVIBOVEC PRELOKA 22167
VINICA PRELOKA PRELOKA 22181F
VINICA BREZOV VRH PRELOKA 22182
VINICA POD SLEMENOM PRELOKA 22183
VINICA BALKOVCI PRELOKA 22184A
VINICA GRDUNI PRELOKA 22184B
VINICA ZILJE PRELOKA 22185
VINICA DOBRAVA VINICA 22186B

 

 

14. 12. 2017

OE Ljubljana, KE Domžale

Vabilo

 

 

Revir

Krajevno ime

Javna obravnava

Javna razgrnitev

k.o.

Oddelek / odsek

Polje

Polje

20.12.2017

ob 9. uri

18.12.2017

do

22.12.2017

Sostro (1775)

Podmolnik (1774)

Bizovik (1733)

Dobrunje (1773)

46F12

46F19

46F21

46G02

46G06

46G09

46G10

58B06

58B07A

58B07B

58B08A

58B08B

58D04

58D05

58D07

58D08

58D09

58D10

Blagovica

Črni graben

Krašnja (1931)

Spodnje Koseze (1947)

Šentožbolt (1926)

Trojane (1924)

11D07

11H07

11H10

11I05

11I06

11I09A

11J03

11J04

11J06

11J07

11J08

11J09

11J10

11J11

Volavlje

Volavlje

Volavlje (1778)

46B10A

46B11

46B12

46B13

46B15

46B22

Domžale

Domžale

Prevoje (1944)

11F03

11F04

Moravče

Moravče

Limbarska gora (1950)

Negastrn (1949)

Trojica (1957)

15C01

15C06

15E07

15G04

 

12. 12. 2017

OE Celje, KE Rogaška Slatina

Vabilo

 

Revir Krajevno ime Javna obravnava Javna razgrnitev Ko Odd / ods
Rogatec Gruševje 20.12.2017 ob 08:00 od 18.12.2017 do 22.12.2017 med 07:00 in 08:30 ROGATEC 40194A
Rogatec Marijin vrh ROGATEC 40194B
Rogatec Dolgi vrh ROGATEC 40196
Rogatec Lipovec TRLIČNO 40309A
Rogatec Belinec TRLIČNO 40310C
Rogatec Lipje ROGATEC 40343C
Rogatec Kamjek ROGATEC 40343D
Rogatec Kamjek ROGATEC 40343E
Rogatec Stari grad ROGATEC 40344A
Rogatec Trška gorca, Bukovje TRŠKA GORCA 40344B
Rogatec Špurnova kapela ROGATEC 40344D
Rogatec Ženčaj DONAČKA GORA 40347B
Rogatec Ženčaj STRMEC 40348A
Rogatec Ženčaj STRMEC 40348B
Rogatec Ženčaj STRMEC 40349A
Rogatec Ženčaj STRMEC 40349B
Rog. Slatina Formile ČAČA VAS 40362A
Rog. Slatina Polšna ČAČA VAS 40364A
Rog. Slatina Polšna ČAČA VAS 40364B
Rog. Slatina Mali travnik ČAČA VAS 40364C
Rog. Slatina Lešje STOJNO SELO 40409C
Rogatec Za gradom ROGATEC 40411A
Rogatec Za gradom ROGATEC 40411B
Rogatec Črno Bukovje ROGATEC 40411C
Rogatec Črno Bukovje ROGATEC 40411D
Rogatec Črno Bukovje ROGATEC 40411G
Rogatec Črno Bukovje ROGATEC 40411H
Rogatec Vičja vas TLAKE 40411I
Rogatec Špurnova kapela ROGATEC 40412A
Rogatec Trške gorce ROGATEC 40412B
Rogatec Trške gorce ROGATEC 40412C
Rogatec Trške gorce ROGATEC 40412H
Rogatec Kamjek ROGATEC 40413D
Rogatec Bričevec TLAKE 40414D
Šmarje Lovrenčakovo SPODNJA KOSTRIVNICA 41375A
Šmarje Lovrenčakovo SPODNJA KOSTRIVNICA 41375B
Šmarje Log PLATINOVEC 41384B
Šmarje Lemberg LEMBERG TRG 41403F
Šmarje Lemberg, Brin LEMBERG TRG 41403I
Šmarje Lovnik LEMBERG OKOLICA 41404C
Šmarje Lemberg LEMBERG OKOLICA 41404H
Šmarje Podplat SPODNJA KOSTRIVNICA 41405K
Šmarje Filipov breg SPODNJA KOSTRIVNICA 41405N
Rog. Slatina Ivanov hrib ROGAŠKA SLATINA 41501E
Kozje Sušica, Krč DEKMANCA 42009
Kozje Olimsko DEKMANCA 42358B
Kozje Olimsko DEKMANCA 42359
Kozje Olimsko PODSREDA 42360B

11. 12. 2017

OE Ljubljana, KE Kamnik

Vabilo

Revir Krajevno ime Javna obravnava Javna razgrnitev Ko Odd / ods
Sela   20.12.2017 ob 09:00 od 19.12.2017 do 29.12.2017 med 07:00 in 09:00 ČRNA 31B10
Sela   MEKINJE 31G03
Kamniška Bistrica   ŽUPANJE NJIVE 31D09
Kamniška Bistrica ČRNIVC ŽUPANJE NJIVE 32A06A
Kamniška Bistrica D.hrb.,Grob.,Pokoše ŽUPANJE NJIVE 32A06B
Kamniška Bistrica Prajzovka ŽUPANJE NJIVE 32A10A
Komenda   PODGORJE 31N01
Komenda KOMENDSKI BORŠT KLANEC 31R10
Komenda   KLANEC 31R11
Komenda   NASOVČE 31Z02
Komenda   NASOVČE 31Z03
Tuhinj   LOKE 33D07
Tuhinj Lom ZGORNJI TUHINJ 33K11
Tuhinj Lom ZGORNJI TUHINJ 33K12

12/08/17

OE Celje, KE Žalec

Vabilo

 

Revir Krajevno ime Javna razgrnitev Javna obravnava Katastrska občina Oddelek / odsek
Tabor Velika planina 20.12.2017 ob 8.00 uri Od 18.12.2017 do 22.12.2017 Od 7.00 do 8.30 ure Zaplanina (1015) 31010A
Tabor Lopata Ojstriška vas (1009) 33049A
Vransko Hom Jeronim (1013) 31307
Dobrovlje Pri Nacku Dobrovlje (985) 31149
Dobrovlje Grmada Dobrovlje (985) 31160
Dobrovlje Buče Dobrovlje (985) 31315
Prebold Reški šorn Marija Reka (1018) 32072
Prebold Pušnikov travnik Marija Reka (1018) 32089
Prebold Velika Reka Marija Reka (1018) 32092B
Prebold Gradišče Marija Reka (1018) 32094B
Prebold Godlerjevo Marija Reka (1018) 32110C
Prebold Marija Reka Marija Reka (1018) 32130
Prebold Rovna Marija Reka (1018) 32132B
Prebold Rovna Marija Reka (1018) 32133A
Prebold Goljava Marija Reka (1018) 32133C
Prebold Kamnik Matke (1019) 32150B
Prebold Gmajna Šempeter (995) 33080A
Prebold Gmajna Šempeter (995) 33080C
Prebold V kotu Šempeter (995) 33080D
Prebold Latkova vas Latkova vas (1006) 33420U
Liboje Podkamnik Pongrac (1020) 32164A
Liboje Zagreben Pongrac (1020) 32185A
Liboje Kotečnik Pongrac (1020) 32185C
Liboje Liboje Liboje (1021) 32212A
Liboje Bukovica Zabukovica (1003) 33012
Pirešica Za Montano Gorica (999) 33096A
Pirešica Vojaško sklad. Gorica (999) 33096C
Pirešica Vojaško sklad. Železno (977) 33099B
Pirešica Gaštanje Železno (977) 33118
Pirešica Velika Strmca Železno (977) 33412D
Pirešica Reber Železno (977) 33412F
Pirešica Moravska hosta Prelska (974) 34146
Pirešica Radojč Lipje (954) 34160
Pirešica Sviden Vinska gora (975) 34164
Pirešica Strahovški pušak Črnova (976) 34168
Pirešica Florjanov mlin Črnova (976) 34173
Pirešica Rodof Studence (978) 34336D
Pirešica Strmec Studence (978) 34338A
Pirešica Podkraj Studence (978) 34338B
Polzela Pri Hriberniku Podvin (982) 33061C
Polzela Grahota Dobrič (981) 34025C
Polzela Smrekovca Ponikva (979) 34045
Polzela Kajuhovka Ponikva (979) 34047
Polzela Grajf Andraž (980) 34431A
Polzela Devce Ponikva (979) 34438A

12/07/17

OE Kranj, KE Kranj

Vabilo


Javna obravnava Javna razgrnitev Ko Odd / ods
08.12.2017 ob 10:00 od 11.12.2017 do 18.12.2017 med 07:00 in 09:00 VELESOVO 25

OE Novo mesto, KE Črnomelj

Vabilo

 

Revir Krajevno ime Javna obravnava Javna razgrnitev Ko Odd / ods
DRAGATUŠ Krčevina. 13.12.2017 ob 07:00 od 11.12.2017 do 15.12.2017 med 07:00 in 09:00 TANČA GORA 21119
DRAGATUŠ Reber STARA LIPA 21149B
DRAGATUŠ Pod lazom STARA LIPA 21149C
DRAGATUŠ Rebre STARA LIPA 21150
DRAGATUŠ Vinji vrh STARA LIPA 21151A
DRAGATUŠ Vinji vrh STARA LIPA 21151B
DRAGATUŠ Boke STARA LIPA 21151C
SINJI VRH Flankove bukve SINJI VRH 21173A
SINJI VRH Kučer SINJI VRH 21173C
SINJI VRH Sinji vrh SINJI VRH 21177
SINJI VRH Kavernova stena SINJI VRH 21185B
SINJI VRH Stari lazi. SINJI VRH 21189
STARI TRG Velika glavica RADENCI 21212
STARI TRG Šanič-Vrti RADENCI 21218
STARI TRG Drenje-Dečinske štal RADENCI 21219
STARI TRG Gabrje SODEVCI 21221
STARI TRG Lanišča STARI TRG OB KOLPI 21227C
ADLEŠIČI Pod kalom BEDENJ 22066A
ADLEŠIČI Pod kalom GRIBLJE 22066A
ADLEŠIČI Lulečka BEDENJ 22066B
ADLEŠIČI Pribinci BEDENJ 22066D
ADLEŠIČI Jankoviči BEDENJ 22067A
ADLEŠIČI Veliko Bukovje BEDENJ 22072A
ADLEŠIČI Fučkovci ADLEŠIČI 22120B
ADLEŠIČI Preložnik ADLEŠIČI 22121
ADLEŠIČI Adlešiči ADLEŠIČI 22123
ADLEŠIČI Mala Plešivica ADLEŠIČI 22150A
ADLEŠIČI MALA PLEŠIVICA ADLEŠIČI 22150B

OE Novo mesto, KE Trebnje

Vabilo

Revir

Krajevno ime

Javna

obravnava

Javna

razgrnitev

k.o.

Odd / ods

Priloga

Mirna Peč

Štirice

22. december 2017, ob 9.00 uri

18. do 22. december 2017, med 7.00 in 9.00 uro

Golobinjek

04020

Vabilo

Mirna Peč

Štirice

Golobinjek

04021

Vabilo

Otočec

Bajerji

Zagorica

04079

Vabilo

Otočec

Knežija

Zagorica

04080

Vabilo

Otočec

Dolge njive

Šentpeter

040167A

Vabilo

Otočec

Gornje njive

Šentpeter

040167B

Vabilo

Lukovek

Sveta Ana

Lukovek

18039

Vabilo

Dobrnič

Gornji vrh

Korita

18084

Vabilo

Dobrnič

Kalska gmajna

Korita

18085

Vabilo

Dobrnič

Gmajna

Korita

18086

Vabilo

Dobrnič

Markovec

Korita

18088

Vabilo

Velika Loka

Zavrh

Sela pri Šumberku

19014

Vabilo

 

 

OE Celje, KE Žalec

Vabilo

 

Revir Krajevno ime Javna obravnava Javna razgrnitev Katastrska občina Oddelek/odsek
Vransko Purgovo 11.12.2017 ob 8.00 uri Od 11.12.2017 do 15.12.2017 od 7:00 do 8:30 ure Tešova (1012) 31175
Vransko Ločica Ločica (1014) 31304A
Vransko Jeronim Jeronim (1013) 31311
Dobrovlje Covške puše Dobrovlje (985) 31317B
Dobrovlje Žovneška hosta Podvrh (986) 31429J
Dobrovlje Dobrava Podvrh (986) 31444
Tabor Dajnovčevo Zaplanina (1015) 31301F
Tabor Zajčevi grabni Črni vrh (1016) 32392B
Tabor Črni vrh Črni vrh (1016) 32397
Tabor Velika planina Črni vrh (1016) 32398A
Tabor Velika planina Črni vrh (1016) 32399
Prebold Lobnikar Marija Reka (1018) 32075A
Prebold Brodnikova pl. Marija Reka (1018) 32097
Prebold Škarje Marija Reka (1018) 32098A
Prebold Mala Reka Marija Reka (1018) 32098B
Prebold Mala Reka Marija Reka (1018) 32099A
Prebold Škarje Marija Reka (1018) 32099B
Prebold Brijek Marija Reka (1018) 32106
Prebold Jelenca Marija Reka (1018) 32111A
Prebold Marija Reka Marija Reka (1018) 32111B
Prebold Jelenca Marija Reka (1018) 32112A
Prebold Jelenčarjeva peč Marija Reka (1018) 32112B
Prebold Jelenca Marija Reka (1018) 32113A
Prebold Štrbenkel Marija Reka (1018) 32113B
Prebold Marija Reka Marija Reka (1018) 32113C
Prebold Nacetov vrh Marija Reka (1018) 32113D
Prebold Svinjski vrh Marija Reka (1018) 32114A
Prebold Smrekovina Marija Reka (1018) 32114B
Prebold Škarje Marija Reka (1018) 32121A
Prebold Velika Reka Marija Reka (1018) 32121B
Prebold Na hribu Marija Reka (1018) 32124A
Prebold Na hribu Marija Reka (1018) 32124B
Prebold Velika Reka Marija Reka (1018) 32126A
Prebold Velika Reka Marija Reka (1018) 32126B
Prebold Marija Reka Marija Reka (1018) 32127
Prebold Pod Goljavo Marija Reka (1018) 32129A
Prebold Pod Goljavo Marija Reka (1018) 32129B
Prebold Pri studencu Marija Reka (1018) 32129C
Prebold Planina Marija Reka (1018) 32133B
Prebold Žvajga Marija Reka (1018) 32373A
Prebold Žvajga Marija Reka (1018) 32373B
Prebold Kranjčev mlin Marija Reka (1018) 32375A
Prebold Škarje Marija Reka (1018) 32375E
Prebold Pri križu Marija Reka (1018) 32376B
Prebold Kregarjev graben Marija Reka (1018) 32378B
Prebold Preval vrhe Marija Reka (1018) 32379A
Prebold Mali vrh Jelenčar Marija Reka (1018) 32379C
Prebold Godlarjevo Marija Reka (1018) 32380A
Prebold Godlarjevo Marija Reka (1018) 32380B
Prebold Godlarjevo Marija Reka (1018) 32380C
Prebold Marija Reka Marija Reka (1018) 32380D
Prebold Mala Reka Marija Reka (1018) 32419B
Prebold Mrzlica Matke (1019) 32369B
Prebold Hrastje Latkova vas (1006) 33420V
Liboje Artišnica Pongrac (1020) 32178A
Liboje Gozdnik Pongrac (1020) 32180
Liboje Šmohor Liboje (1021) 32192
Liboje Kotečnik Liboje (1021) 32198
Liboje Liboje Liboje (1021) 32212A
Liboje Slomnik Liboje (1021) 32356A
Liboje Slomnik Liboje (1021) 32356B
Liboje Slomnik Liboje (1021) 32356C
Liboje Liboje Liboje (1021) 32356D
Liboje Liboje Liboje (1021) 32356F
Liboje Kotečnik Liboje (1021) 32357H
Liboje Gozdnik Pongrac (1020) 32362D
Liboje Gozdnik Pongrac (1020) 32362E
Liboje Gozdnik Pongrac (1020) 32363D
Liboje Gozdnik Pongrac (1020) 32365B
Liboje Mrzlica Pongrac (1020) 32366D
Liboje Kotečnik Liboje (1021) 32415B
Liboje Kamčič Liboje (1021) 32415C
Liboje Kotečnik Liboje (1021) 32415L
Liboje Kotečnik Liboje (1021) 32415M
Liboje Daje Zabukovica (1003) 33014C
Liboje Podkalova hosta Zabukovica (1003) 33017B
Liboje Veliki les Kasaze (1002) 33354A
Liboje Daje Zabukovica (1003) 33358E
Liboje Porence Kasaze (1002) 33416E
Liboje Zabukovica Zabukovica (1003) 33416T
Liboje Kurja vas Zabukovica (1003) 33416U
Polzela Sevčnik Andraž (980) 34330
Polzela Andraž Andraž (980) 34431E
Polzela Arek Založe (993) 33433
Polzela Zgornje Založe Založe (993) 33435
Pirešica Gorca Vel. Pirešica (998) 33339A
Pirešica Reber Železno (977) 33412A
Pirešica Sotska Železno (977) 33412B
Pirešica Temenjak Prelska (974) 34347

 

OE Maribor, KE Ptuj

Vabilo

 

Revir Krajevno ime Javna obravnava Javna razgrnitev Ko Odd / ods
Polenšak Rjavci 5.12.2017 ob 08:30 od 4.12.2017 do 11.12.2017 med 07:00 in 09:00 HVALETINCI 34038A
Polenšak Grabe HVALETINCI 34038B
Polenšak Novinci NOVINCI 35002B
Polenšak Rjavci RJAVCI 35004B
Polenšak Bratislavci BRATISLAVCI 35025C
Polenšak Slamušina POLENCI 35027C
Polenšak Slomi SLOMI 35032A
Polenšak Hlače SLOMI 35032C
Polenšak Župjek SLOMI 35032D
Polenšak Slomi SLOMI 35033A

 

OE Ljubljana, KE Ljubljana

Revir Krajevno ime Javna obravnava Javna razgrnitev K.o. Odd/ods VABILO
Dobrova   01.12.2017 ob 08:00 od 27.11.2017 do 01.12.2017 med 08:00 in 10:00 DOBROVA 51C04 VABILO 1
Dobrova   DOBROVA 51C05
Dobrova   DOBROVA 51C06
Dobrova   DOBROVA 51C15
Dobrova   ZAKLANEC 51I10
Dobrova   ZAKLANEC 51I11
Dobrova   DOBROVA 51C07 VABILO 2
Polhov Gradec   POLHOV GRADEC 53D13 VABILO 3
Horjul   BABNA GORA 53A21
Horjul   BABNA GORA 53A25
Medvode   SORA 57G51 VABILO 4
Medvode   ŽLEBE 57O65
Vodice   BUKOVICA 57P15 VABILO 5
Vodice   BUKOVICA 57P16
Vodice   BUKOVICA 57P17
Vodice   BUKOVICA 57P18
Vodice   BUKOVICA 57P19
Vodice   REPNJE 57S25
Vodice   ŠINKOV TURN 57U20
Vodice   ŠINKOV TURN 57U21
Vodice   VESCA 57V22
Ljubljana   RUDNIK 58RU7A VABILO 6
Ljubljana   RUDNIK 58RU7B
Ljubljana Šmartno ob Savi ŠMARTNO OB SAVI 58SM1A
Ljubljana Šmartno ob Savi ŠMARTNO OB SAVI 58SM1B
Ljubljana   ŠENTVID NAD LJUBLJANO 58U32
Ljubljana Vižmarje; Brod VIŽMARJE 58V01A
Ljubljana Vižmarje, Lj. Polje VIŽMARJE 58V01B
Ljubljana   VIŽMARJE 58V23
Ljubljana Sneberje; Zadobrova ZADOBRAVA 58ZA1A
Ljubljana Sneberje; Zadobrova ZADOBRAVA 58ZA1B
Ljubljana Mostec; Debeli hrib ZGORNJA ŠIŠKA 58ZS1
Ljubljana Koseški boršt ZGORNJA ŠIŠKA 58ZS4

OE Maribor, KE Ptuj

Vabilo

 

Revir Krajevno ime Javna obravnava Javna razgrnitev Ko Odd / ods
Desternik Ob meji k.o. Brstje 5.12.2017 ob 08:30 od 4.12.2017 do 11.12.2017 med 07:00 in 09:00 SPUHLJA 34004D
Desternik Ob des. bregu jezera SPUHLJA 34004E
Desternik JZ od Rakove grabe JIRŠOVCI 34025A
Desternik Boršt DRSTELJA 34026H
Desternik Pri Gajih MARKOVCI 34002B
Desternik Pri Gajih MARKOVCI 34002C
Desternik Rabelčja vas KRČEVINA PRI PTUJU 34009B
Desternik Grajenščak GRAJENŠČAK 34019F
Desternik Severno od Grajene GRAJENŠČAK 34018A
Desternik Grajenščak GRAJENŠČAK 34019B
Desternik Gomila BIŠ 34043A
Desternik J od Sp. Velovleka SPODNJI VELOVLEK 34015D
Desternik Meandri st. Pesnice SPODNJI VELOVLEK 34015F

OE Maribor, KE Ptuj

Vabilo

 

Revir Krajevno ime Javna obravnava Javna razgrnitev Ko Odd / ods
Središče Ivanjkovci 5.12.2017 ob 08:30 od 4.12.2017 do 11.12.2017 med 07:00 in 09:00 IVANJKOVCI 24029C
Središče Ivanjkovci IVANJKOVCI 24029D
Središče Ivanjkovci IVANJKOVCI 24029E
Središče Cerovec-Stanka Vraza CEROVEC-STANKA VRAZA 24035A
Središče Mihalovci MIHALOVCI 24038A
Središče Stara gora HERMANCI 24049C
Središče Temnar HERMANCI 24049D
Središče Vodranci VODRANCI 24062A
Središče Vodranci VODRANCI 24062B
Središče Vodranci VODRANCI 24062D
Središče Vodranci VODRANCI 24062E
Središče Šalovci pri Središču ŠALOVCI PRI SREDIŠČU 24065B
Središče Zapečjak ŠALOVCI PRI SREDIŠČU 24065C
Središče Hraščica ŠALOVCI PRI SREDIŠČU 24066F
Središče Libanja LIBANJA 24073D
Središče Ormož ORMOŽ 24112G
Središče Obrež OBREŽ 24120D
Središče Obrež OBREŽ 24120F
Središče Marof GRABE PRI SREDIŠČU 24123B
Središče Središče SREDIŠČE 24127A

OE Maribor, KE Slovenska Bistrica

Vabilo

REVIR KRAJEVNO IME JAVNA OBRAVNAVA JAVNA RAZGRNITEV KAT. OBČINA ODD ODS
Sl.Bistrica Cigonca 06. december 2017 ob 8:00 od 4.12.2017 do 11.12.2017 med 07:00 in 09:00 CIGONCA 22044D
Sl.Bistrica Hošnica HOŠNICA 22050F
Sl.Bistrica Hošnica HOŠNICA 22053A
Sl.Bistrica Hošnica HOŠNICA 22054A
Sl.Bistrica Hošnica HOŠNICA 22054B
Sl.Bistrica Hošnica HOŠNICA 22054C
Sl.Bistrica Hošnica HOŠNICA 22054D
Sl.Bistrica Hošnica HOŠNICA 22054E
Sl.Bistrica Hošnica HOŠNICA 22054F
Sl.Bistrica Hošnica HOŠNICA 22054H
Sl.Bistrica Laporje LAPORJE 22055A
Sl.Bistrica Laporje LAPORJE 22055H
Sl.Bistrica Laporje LAPORJE 22055B
Sl.Bistrica Laporje LAPORJE 22055C
Sl.Bistrica Laporje LAPORJE 22055D
Sl.Bistrica Laporje LAPORJE 22055E
Sl.Bistrica Laporje LAPORJE 22055F
Sl.Bistrica Laporje LAPORJE 22056A
Sl.Bistrica Laporje LAPORJE 22056B
Sl.Bistrica Modraže MODRAŽE 22071A
Sl.Bistrica Modraže MODRAŽE 22071B
Sl.Bistrica Modraže MODRAŽE 22071C
Sl.Bistrica Modraže MODRAŽE 22071D
Sl.Bistrica Modraže MODRAŽE 22071E
Sl.Bistrica Modraže MODRAŽE 22071F
Sl.Bistrica Modraže MODRAŽE 22071G
Sl.Bistrica Modraže MODRAŽE 22071H
Planina JUHARTOVO PLANINA 28019A
Planina MAJSTERHAUS PLANINA 28026B
Planina ROBEC BOJTINA 28040C
Planina ROBEC BOJTINA 28040D
Planina LEDNIKOVO BOJTINA 28040E
Planina ŽIGARTOV VRH BOJTINA 28041B
Planina ROBNIKOVO BOJTINA 28047B
Planina SP. BOJTSKO BOJTINA 28049A
Planina MAJALOVO BOJTINA 28051B
Planina MAJALOVO BOJTINA 28051C
Planina POGLEŽNOVO BOJTINA 28054A
Planina POGLEŽNOVO BOJTINA 28054B
Planina TRTNIK BOJTINA 28058A
Planina TRTNIK BOJTINA 28058B
Šmartno ROMASTNIKOVO FRAJHAJM 28063A
Šmartno SP. FREGLOVO FRAJHAJM 28064A
Šmartno SP. FREGLOVO FRAJHAJM 28064B
Šmartno LOBONŠKOVO FRAJHAJM 28068B
Šmartno PRIMOŽEVO FRAJHAJM 28071F
Šmartno JANŽIČEVO FRAJHAJM 28073A
Šmartno ROVTA FRAJHAJM 28073B
Šmartno ROVTA FRAJHAJM 28073C
Šmartno ROVTA FRAJHAJM 28073D
Šmartno PREGLOVO FRAJHAJM 28075B
Šmartno REBERNIKOVO FRAJHAJM 28077B
Šmartno LUNEŽNIKOVE REBRE FRAJHAJM 28078A
Šmartno ROMASTNIKOVE REBRE FRAJHAJM 28079A
Šmartno LUNEŽNIKOVO FRAJHAJM 28081A
Šmartno ŽUREJEVO FRAJHAJM 28081B
Šmartno ŽUREJEVO FRAJHAJM 28081C
Šmartno ŽEREJEVE REBRE FRAJHAJM 28081F
Oplotnica PETROVA DOLINA ZGORNJE GRUŠOVJE 29001B
Oplotnica PETROVA DOLINA ZGORNJE GRUŠOVJE 29002A
Oplotnica FAROŠKO ZGORNJE GRUŠOVJE 29002B
Oplotnica BRINOVA GORA BREZJE PRI OPLOTNICI 29019B
Oplotnica BREJZJE BREZJE PRI OPLOTNICI 29024A
Oplotnica BREJZJE BREZJE PRI OPLOTNICI 29024B
Oplotnica BREJZJE BREZJE PRI OPLOTNICI 29024C
Oplotnica OBROVJEKOVO KORITNO 29034A
Oplotnica NADGRAD KOT 29052C
Oplotnica ZASED ZLOGONA GORA 29065A
Oplotnica UGOVEC OKOŠKA VAS 29067A
Oplotnica POD STRAŽO OKOŠKA VAS 29067B
Oplotnica POD STRAŽO OKOŠKA VAS 29067C

OE Ljubljana, KE Škofljica

Vabilo

REVIR JAVNA OBRAVNAVA JAVNA RAZGRNITEV KO ODD/ODS
Grosuplje 06.11.2017 ob 10:00 od 06.11.2017 do 10.11.2017 med 07:00 in 09:00 GROSUPLJE-NASELJE 21E30
Grosuplje GROSUPLJE-NASELJE 21E32A
Grosuplje GROSUPLJE-NASELJE 21E32B
Grosuplje GROSUPLJE 21F10
Grosuplje PONOVA VAS 21H08
Grosuplje PONOVA VAS 21H13
Grosuplje SLIVNICA 21N06
Grosuplje SLIVNICA 21N09
Grosuplje SLIVNICA 21N12
Grosuplje SLIVNICA 21N13
Grosuplje SLIVNICA 21N14
Grosuplje VELIKE LIPLJENE 21P04
Grosuplje VINO 21R09
Ig VRBLJENE 77B23
Ig IŠKA VAS 77C22
Ig IŠKA VAS 77C24
Ig IŠKA VAS 77C25
Ig IŠKA VAS 77C26
Ig IŠKA VAS 77C27
Ig IŠKA VAS 77C31
Ig IŠKA VAS 77C32
Ivančna Gorica DRAGA 22E01
Ivančna Gorica GORENJA VAS 22F01
Ivančna Gorica KRIŠKA VAS 22H04
Ivančna Gorica KRIŠKA VAS 22H08
Ivančna Gorica VELIKE PECE 22S06
Ivančna Gorica VELIKE PECE 22S07
Ivančna Gorica VELIKE PECE 22S08
Ivančna Gorica VELIKE PECE 22S13A
Ivančna Gorica VELIKE PECE 22S13B
Ivančna Gorica VELIKE PECE 22S14
Ivančna Gorica VELIKE PECE 22S15A
Ivančna Gorica VELIKE PECE 22S15B
Ivančna Gorica VELIKE PECE 22S16A
Ivančna Gorica VELIKE PECE 22S16B
Ivančna Gorica VELIKE PECE 22S16C
Mokerc VELIKE LIPLJENE 21P16
Mokerc VELIKE LIPLJENE 21P17
Mokerc VELIKE LIPLJENE 21P18
Mokerc VELIKE LIPLJENE 21P19
Mokerc GOLO 76B27A
Mokerc GOLO 76B27D
Mokerc GOLO 76B28A
Mokerc GOLO 76B39A
Mokerc GOLO 76B39C
Mokerc KRVAVA PEČ 76E18
Mokerc KRVAVA PEČ 76E20A
Mokerc KRVAVA PEČ 76E20B
Mokerc ZAPOTOK 76F06A
Mokerc ZAPOTOK 76F06B
Mokerc ZAPOTOK 76F06C
Šentvid BUKOVICA 22A02
Šentvid METNAJ 22K04
Šentvid METNAJ 22K05A
Šentvid METNAJ 22K05B
Šentvid STIČNA 22O12
Šentvid STIČNA 22O14
Šentvid STIČNA 22O15
Šentvid ŠENTVID 22P01
Škofljica MALI VRH 21A05
Škofljca GRADIŠČE 76D06
Škofljica GOLO 76B05A
Škofljica GOLO 76B05B
Škofljica LANIŠČE 77E12
Škofljica RUDNIK 77I12
Škofljica RUDNIK 77I13
Višnja gora STARA VAS 21G08A
Višnja gora STARA VAS 21G08B
Višnja gora STARA VAS 21G08C
Višnja gora STARA VAS 21G09
Višnja gora STARA VAS 21G10
Višnja gora STARA VAS 21G11A
Višnja gora STARA VAS 21G11B

OE Celje, KE Laško

 

Vabilo

 

Revir

Krajevno ime

Javna obravnava

Javna razgrnitev

k.o.

Odd / ods

Planina

Kamnolom, na Gradu

12.10.2017

od 11.10.2017

do 13.10.2017

Loka pri Žusmu

0944300a

Loka pri Žusmu

Loka pri Žusmu

0944302b

Loka pri Žusmu

Loka pri Žusmu

0944302c

Javoršica

Loka pri Žusmu

0944303

Javoršica

Loka pri Žusmu

0944305a

Selska raven

Loka pri Žusmu

0944308a

Jurklošter

Rudenik

Marijina vas

0945304

Globočaj graben

Marijina vas

0945305

Patrov graben

Marijina vas

0945308b

Gošjekova dolina

Marijina vas

0945309c

Voluš

Mrzlo polje

0945328a

Voluš

Mrzlo polje

0945329b

Petrovc

Mrzlo polje

0945330

Voluš

Jurklošter

0945338

Paneče

Jurklošter

0945342

Tajna

Paneče

0945343a

Lipca

Paneče

0945345b

Tajna

Paneče

0945351a

Površnica

Paneče

0945351b

Vrhe

Paneče

0945351d

Voluš

Mrzlo polje

0945339

Rečica

Presečnik

Sedraž

0947013

Šmihel

Šmihel

0947025a

Rečica

Rečica

0947107a

Rečica

Rečica

0947108

Sedraž

Sedraž

0947372e

Sedraž

Sedraž

0947372f

Brdo

Sedraž

0947372g

Sedraž

Sedraž

0947503a

Sedraž

Sedraž

0947504a

Sedraž

Sedraž

0947506

Rimske Toplice

Rimske Toplice

0947560a

Laško

Golerd

Reka

0946035

Rifengozd

Rifengozd

0946051

Hojina

Olešče

0946125a

Globoza

Breze

0946137

Harje

Lahomno

0946390a

Globoko

Plazovje

0946391a

OE Nazarje, KE Luče

Vabilo

KE Revir Krajevno ime Javna obravnava Javna razgrnitev k.o. Odd / ods Priloga
Luče Robanov Kot Prodnikovo 18.9.2017 med 8.00 in 10.00 uro 18.9.2017 do 22.9.2017 med 7:00 in 8:00 uro Solčava 01081/a  

OE Maribor, KE Ptuj

Vabilo

Revir Krajevno ime Javna obravnava Javna razgrnitev Ko Odd / ods
Sv. Tomaž Rucmanci 26.06.2017 ob 08:00 od 19.06.2017 do 03.07.2017 med 07:30 in 08:30 Rucmanci 24004A
Sv. Tomaž Rucmanci Rucmanci 24004B
Sv. Tomaž Koračice Koračice 24020A
Sv. Tomaž Velika Nedelja Velika Nedelja 24108A
Sv. Tomaž Velika Nedelja Velika Nedelja 24108B
Sv. Tomaž Velika Nedelja Velika Nedelja 24108D

 


OE Bled, KE Radovljica

Vabilo

Revir Kraj ime Javna obravnava Javna razgrnitev KO Odd/ods
Ribno Kovačevec 30.6. ob 7:00 28.6-30.6 od 7:00 do 8:00 ure Selo 09 74a
Radovlj Javornik Lancovo 09 1a,b
Radovlj Bukovje Lancovo 09 2a,b
Radovlj Ravnica Lancovo 09 3a,b
Radovlj Gora Lancovo 09 6a,b
Radovlj Staje Lancovo 09 7a,b
Radovlj Požar Lancovo 09 8a,b
Radovlj zavrtec Lancovo 09 9a,b
Radovlj Ledinca Lancovo 09 10
Radovlj Olevc Lancovo 09 11a,b
Radovlj Jame Lancovo 09 12
Podnart Drnovc Kamna gor 09 28a,b
Podnart Raca Kamna gor 09 30b
Podnart Prezr. bošt Dobrava 09 45
Podnart Na boštu Češnjica 09 51
Podnart Brezov grab Češnjica 09 52
Begunje Dobrava Begunje 08 32a,b,c
Begunje Srednja vas Srednja vas 08 42a.v
B. Bela Obrnski vrh Boh bela 10 66a,v

* V revirjih Radovljica in Podnart bo javna obravnava potekala 30.6. 2017 od 7 ure naprej po vrstnem redu, kot bodo prihajali zainteresirani lastniki gozdov.


OE Bled, KE: Jesenice

Vabilo

Revir Kraj ime Javna obravnava Javna razgrnitev KO Odd/

 

ods
Rateče Lom 03.07. ob 7:00 28.6-30.6 od 7:00 do 8:00ure Rateče 05 6A
Rateče Vitranc Podkoren 05 16B
Gozd Sodar Gozd 05 36d
Gozd Lemovenk Gozd 05 37a
Dovje Na vrseh Dovje 06 10a
Dovje Vrtaška pl. Dovje 06 15u
Jesenice Mirca Prihodi 06 43v
Žirovnica Kostanjek Bl Dobrava 07 4C

 


OE Bled, KE Bohinj

Vabilo

Revir Kraj ime Javna obravnava Javna razgrnitev KO Odd/ods
Zg dolina Vrtovin 30.6.2017 ob 7:00 28.6-30.6.2017 od 7:00 do 8:00 Studor 11 25 a
Zg dolina Beljava Studor 11 25 v
Zg dolina Visgora Boh Sr vas 11 39 a
Zg dolina Visgora Boh Sr vas 11 39 z
Gorjuše -K Podjavornica Boh Češnj 11 65 a
Gorjuše -K Strana Boh Češnj 11 65 v
Gorjuše-K Babna gora Boh Češnj 11 75 a
Gorjuše-K Na kopiših Boh Češnj 11 75 v
Sp dolina Za Bistrico Boh Bistrica 11 114a

 


OE Nazarje, KE Luče

Vabilo

Revir Krajevno ime Javna obravnava Javna razgrnitev k.o. Odd / ods
Podveža Podvežak-Plahojca 16.6.2017 med 8.00 in 10.00 uro 12.6.2017 do 16.6.2017 med 7:00 in 8:00 uro Podveža 03249/a,b,c,d
Raduha Tolsti Vrh Konjski Vrh 03212/a,b,c
Raduha Mrčiše-Ušiva peč Konjski Vrh 03219/a,b
Raduha Cirkovnica-Grašinska frata Konjski Vrh 03222/a,b,c
Krnica Kašni Vrh Tirosek 03203/d,e
Logarska dolina Pod slapom Logarska dolina 01157/a,b,c
Krnica Osojnik Krnica 03120/a,b

OE Novo mesto, KE Straža-Podturn

Vabilo

Revir Krajevno ime Javna obravnava Javna razgrnitev Ko Odd / ods
JURKA VAS Plešivica 7.06.2017 ob 08:00 od 30.05.2017 do 9.06.2017 med 08:00 in 09:00 GORENJE POLJE 06002B
JURKA VAS Gabrska gora GORENJE POLJE 06007B
JURKA VAS Strmole GORENJE POLJE 06010B
JURKA VAS Straška reber GORENJA STRAŽA 06012A
BREZOVA REBER Pod Brezovo Rebrijo BREZOVA REBER 09005C
BREZOVA REBER   BREZOVA REBER 09012C
BREZOVA REBER   GOLOBINJEK 09012C
BREZOVA REBER Jelenova pot BREZOVA REBER 09014C
BREZOVA REBER   BREZOVA REBER 09024D
BREZOVA REBER   GORENJE POLJE 09024D
BREZOVA REBER   GORENJE POLJE 09027B
BREZOVA REBER Sevnikov bunker BREZOVA REBER 09027D
BREZOVA REBER Sevnikov bunker GORENJA STRAŽA 09027D
BREZOVA REBER Kulova sela GORENJE POLJE 09027E
SOTESKA Na Podgozd STAVČA VAS 10002C
SOTESKA Srnski ovinek PODTURN 10011A
SOTESKA Ambrožka PODTURN 10020B
SOTESKA Nad Črmošno dolino STAVČA VAS 10028A
SOTESKA Dedni vrh STAVČA VAS 10029D
SOTESKA Žabjek PODTURN 10040B
SOTESKA Grofova miza PODTURN 10041A
SOTESKA Grofova miza PODTURN 10041B
ROG JUHOVCA PODSTENICE 11029
RAMPOHA Bradačeva Frata PODSTENICE 11036
RAMPOHA Bradačev Studenec PODSTENICE 11037
RAMPOHA   PODSTENICE 11038
RAMPOHA Bradačeva Frata PODSTENICE 11043
RAMPOHA Jelenica PODSTENICE 11070
RAMPOHA Jelenica PODSTENICE 11071
RAMPOHA Podturniški hrib PODTURN 11100A
ROG PRI ŠTIRNI PODSTENICE 11109A
ROG Ledena jama PODSTENICE 11123B

OE Novo mesto, KE Trebnje

Vabilo

Revir Krajevno ime Javna obravnava Javna razgrnitev k.o. Odd / ods
Mirna Peč križišče za Globodol 23. junij 2017, ob 9.00 uri 19. do 23. junij 2017, med 7.00 in 9.00 uro Golobinjek 04019
Otočec Bezgavec Daljni vrh 04100
Mirna Peč Žabjek Prečna 04116
Mirna Peč Dole Prečna 04118
Lukovek Studenci Lukovek 18036
Lukovek Dolenja hosta Češnjevek 18045
Lukovek Dolenja hosta Češnjevek 18050
Sela Šumberk Stehanjska gmajna Stehanja vas 19061
Sela Šumberk Zavrh Sela pri Šumberku 19094B

OE Novo mesto, KE Črnomelj

Vabilo

Revir Krajevno ime Javna obravnava Javna razgrnitev Ko Odd / ods
PETROVA VAS BISTRICA 21.04.2017 ob 07:00 od 19.04.2017 do 26.04.2017 med 07:00 in 09:00 MAVRLEN 20086
PETROVA VAS BISTRICA MAVRLEN 20088
ČRNOMELJ ZASTAVSKI STELJNIKI ZASTAVA 20142A
ČRNOMELJ ZASTAVA ZASTAVA 20143
ADLEŠIČI VELIKO BUKOVJE BEDENJ 22072B
ADLEŠIČI VELIKO BUKOVJE ADLEŠIČI 22133A
ADLEŠIČI VELIKO BUKOVJE ADLEŠIČI 22133B
ADLEŠIČI VELIKO BUKOVJE ADLEŠIČI 22136A
ADLEŠIČI VELIKO BUKOVJE ADLEŠIČI 22136B

OE Novo mesto, KE Straža - Podturn

Vabilo

Revir Krajevno ime Javna obravnava Javna razgrnitev Ko Odd / ods
PODTURN Pod Gradiščem 7.04.2017 ob 08:00 od 31.03.2017 do 10.04.2017 med 07:30 in 08:30 TOPLICE 06044B
JURKA VAS Osredek JURKA VAS 06057
JURKA VAS Jelovški boršt JURKA VAS 06063
JURKA VAS Jelovški boršt JURKA VAS 06064
JURKA VAS Staja JURKA VAS 06065
JURKA VAS Šenek JURKA VAS 06086
PODTURN Dobrava POLJANE 06093
PODTURN Nad Lubancem DOBINDOL 06116A
PODTURN Vrti DOBINDOL 06117C
PODTURN V Srobotniku STARE ŽAGE 06125

OE Kočevje, KE Velike Lašče

Vabilo

Revir Krajevno ime Javna obravnava Javna razgrnitev k.o. Odd/ods
Karlovica Purga 20.3-1.4 med 7-8uro 24.3.  ob 8 uri Dvorska vas 254
Karlovica Moškovec Dvorska vas 243
Karlovica Plešice Dvorska vas 244
Karlovica Podlaz Dvorska vas 245
Karlovica Pri Kovaču Dvorska vas 246
Karlovica Stari Lazi Dvorska vas 247
Karlovica Maleslevško Dvorska vas 248
Karlovica Debeljak Dvorska vas 249
Karlovica Šumnik Dvorska vas 250
Karlovica Hrabnica Dvorska vas 251
Karlovica Preska Dvorska vas 253
Mačkovec Pri babi Krvava peč 95a
Mačkovec Zmotne doline Selo 91
Mačkovec Mačkovec Selo 93a
Mačkovec Zmotne doline Selo 95b
Mačkovec Znajdenec Krvava peč 93b
Dobrepolje Za postajo Cesta 38
Dobrepolje Pri Osekovi Cesta 39
Kompolje Ukovec Kompolje 115
Kompolje Ukovec Kompolje 116
Kompolje Hribi Kompolje 118
Kompolje Kamlazci Kompolje 119
Struge Bukovje Podtabor 212 abc
Struge Šestica Podtabor 221ab
Struge Ob trški poti Podtabor 224
Struge Pod debelim vrhom Polom 208
Struge Vrtača Polom 231ab
Struge Zaluško Polom 222

 


OE Maribor, KE Haloze

Vabilo

Revir Krajevno ime Javna obravnava Javna razgrnitev Ko Odd / ods
Stoperce Pesjak 13.2.2017 ob 08:00 od 13.2.2017 do 24.2.2017 med 07:00 in 09:00 SVEČA 30030F
Stoperce Pastirovec JANŠKI VRH 31012I
Stoperce Bukovjek SVEČA 30032A
Stoperce Bukovjek SVEČA 30032E
Stoperce Brezje SKRBLJE 30016D
Boč Stavski vrh HRASTOVEC 19021C
Boč Križišče STARI GRAD 19022A
Boč Mala Kopa STARI GRAD 19025A
Žetale Kamjek ŽETALE 30058B
Žetale Pod Jagerchasom ŽETALE 30058C
Žetale Cimper ŽETALE 30061A
Cirkulane Korajšišak VAREJA 32003A
Cirkulane Plešivica VELIKI VRH 32025A

OE Maribor, KE Maribor

Vabilo

Revir Javna obravnava Javna razgrnitev Ko Odd / ods
Reka 15.2.2017 ob 08:00

od 1.2.2017 do
14.2.2017 med
07:30 in 09:30

SPODNJE HOČE 02001A
Reka SPODNJE HOČE 02001B
Reka SPODNJE HOČE 02002A
Reka ZGORNJE HOČE 02004A
Reka ZGORNJE HOČE 02005B
Reka ZGORNJE HOČE 02005C
Reka ZGORNJE HOČE 02005E
Reka ZGORNJE HOČE 02005F
Reka PIVOLA 02007B
Reka PIVOLA 02007E
Reka PIVOLA 02009B
Reka PIVOLA 02010A
Reka PIVOLA 02010D
Reka PIVOLA 02011B
Reka PIVOLA 02011C
Reka PIVOLA 02011D
Reka HOČKO POHORJE 02012A
Reka HOČKO POHORJE 02013A
Reka HOČKO POHORJE 02013B
Reka HOČKO POHORJE 02013D
Reka HOČKO POHORJE 02014A
Reka HOČKO POHORJE 02014B
Reka HOČKO POHORJE 02014C
Reka HOČKO POHORJE 02014D
Reka HOČKO POHORJE 02015A
Reka HOČKO POHORJE 02016A
Reka HOČKO POHORJE 02016B
Reka HOČKO POHORJE 02017A
Reka HOČKO POHORJE 02017B

OE Novo mesto, KE Črnomelj

Vabilo

Revir Krajevno ime Javna obravnava Javna razgrnitev Ko Odd / ods
ČRNOMELJ VRAŽJI KAMEN 7.02.2017 ob 07:00 od 6.02.2017 do 13.02.2017 med 07:00 in 09:00 VRANOVIČI 20103A
ČRNOMELJ VRAŽJI KAMEN VRANOVIČI 20103B
ČRNOMELJ BREZJE - STUBEC VRANOVIČI 20105
ČRNOMELJ ŽLEB VRANOVIČI 20106
ČRNOMELJ NA GORICI VRANOVIČI 20109
ČRNOMELJ VRAŽJI KAMEN ČRNOMELJ 20110
ČRNOMELJ FRBANICA LOKA 20127
ČRNOMELJ GRUDINE ZASTAVA 20144
ČRNOMELJ ZASTAVA ZASTAVA 20145
ČRNOMELJ KRČ ZASTAVA 20151A
DRAGATUŠ POD LAZOM STARA LIPA 21147
DRAGATUŠ POD LAZOM STARA LIPA 21148
DRAGATUŠ ZA DREŽNIKOM NOVA LIPA 21159C
SINJI VRH KOČKA REBER DAMELJ 21169B
SINJI VRH KOČKA REBER DAMELJ 21169C
SINJI VRH SADEŽI SINJI VRH 21173B
SINJI VRH FLANKOVE BUKVE SINJI VRH 21174
SINJI VRH LOVIŠČE SINJI VRH 21180
SINJI VRH KAVERNOVA STENA SINJI VRH 21184A
SINJI VRH JAMNICE SINJI VRH 21184B
SINJI VRH SEBETIH SINJI VRH 21188
STARI TRG V LAZIH RADENCI 21207A
STARI TRG VELIKA GLAVICA RADENCI 21213
STARI TRG OGRAJICE RADENCI 21216
ADLEŠIČI KRČ - ROSEVNICE BUTORAJ 22082
ADLEŠIČI HRIB BUTORAJ 22084
ADLEŠIČI LESINA, POD BUTORAJE BUTORAJ 22085A
ADLEŠIČI BUTORAJ BUTORAJ 22087C
ADLEŠIČI ŠIKAR - BREZJE BUTORAJ 22089
ADLEŠIČI IZGORNIK ADLEŠIČI 22142A
ADLEŠIČI VELIKI SJENOKOS ADLEŠIČI 22146C
ADLEŠIČI VELIKI SJENOKOS MARINDOL 22152D
VINICA PIRINIČKA PRELOKA 22173A
VINICA MAJIŠČE PRELOKA 22173B
VINICA DOLNJE ZILJE PRELOKA 22173C
VINICA BABJA DRAGA PRELOKA 22179
VINICA STELNIKI PRELOKA 22180
VINICA MALI VRH PRELOKA 22181B
VINICA MALI VRH PRELOKA 22181C
VINICA IZGORNIK PRELOKA 22181D
VINICA VELIKO ZAPUDJE VINICA 22201B
VINICA KUČER VINICA 22202D

OE Tolmin, KE Ajdovščina

Vabilo

Revir Krajevno ime Javna obravnava Javna razgrnitev Ko Odd / ods
NANOS LESKOVA MEJA 21.02.2017 ob 10:00 od 06.02.2017 do 21.02.2017 med 08:00 in 10:00 NANOS 13045B
NANOS POŽGANA MEJA NANOS 13050A
NANOS POD ABRAMOM NANOS 13050B
NANOS FLANCOVŠE NANOS 13071
PODKRAJ MALO SLEME NANOS 13079A
PODKRAJ ZAHRAMC NANOS 13079B
PODKRAJ ZAHRAMC NANOS 13079C
PODKRAJ PRI KALU NANOS 13079D
PODKRAJ PRI JENKU PODKRAJ 13084A
PODKRAJ SVISLI PODKRAJ 13084B
PODKRAJ NA PRETRES PODKRAJ 13084C
PODKRAJ MAVČI VRH PODKRAJ 13086
PODKRAJ PRI ŠƒPARGERTU PODKRAJ 13092A
PODKRAJ ZAJERBAS PODKRAJ 13092B
PODKRAJ LINIJA PODKRAJ 13092C
PODKRAJ POD ƒŠTEFANOV HRIB PODKRAJ 13093A
PODKRAJ OSOJNA POT PODKRAJ 13093B
PODKRAJ ŠTEFANOV HRIB PODKRAJ 13093C
PODKRAJ MIƒŠJI VRH PODKRAJ 13128A
PODKRAJ MIŠƒJI VRH PODKRAJ 13128B
PODKRAJ PRI PREŽI PODKRAJ 13128C
PODKRAJ NA PRESKI PODKRAJ 13128D
PODKRAJ NA PRESKI PODKRAJ 13128D
PODKRAJ PRI OGLARJU PODKRAJ 13128E
PODKRAJ KUSOVO POLJE PODKRAJ 13128F
PODKRAJ KUSOVO POLJE PODKRAJ 13128F
PODKRAJ PRI GRMADI PODKRAJ 13128G
PODKRAJ PRI GRMADI DOL-OTLICA 13128G
PREDMEJA VRTEC DOL-OTLICA 16029A
PREDMEJA JAVORŠKI VRH DOL-OTLICA 16029B
PREDMEJA BELI BREZNI DOL-OTLICA 16029C
PREDMEJA JAVORŠKI VRH DOL-OTLICA 16029D
PREDMEJA BELI BREZNI DOL-OTLICA 16029E
PREDMEJA JAVORŠČEK DOL-OTLICA 16029F
PREDMEJA JAVORŠČEK DOL-OTLICA 16029G
PREDMEJA JAVORŠČEK DOL-OTLICA 16029H
PREDMEJA KOZJA STENA DOL-OTLICA 16030A
PREDMEJA KOZJA STENA DOL-OTLICA 16030B
PREDMEJA KOZJA STENA DOL-OTLICA 16030C
KRNICA ČRNI VRH VITOVLJE 16061A
KRNICA ČRNI VRH TRNOVO 16061B
KRNICA ČRNI VRH VITOVLJE 16061B
KRNICA ČRNI VRH VITOVLJE 16061C
KRNICA NAD HIŠAMI VITOVLJE 16064A
KRNICA NAD HIŠAMI VITOVLJE 16064B
KRNICA NAD HIŠAMI VITOVLJE 16064C
KRNICA KORENINE VITOVLJE 16065A
KRNICA KORENINE VITOVLJE 16065B
KRNICA KORENINE VITOVLJE 16065C
KRNICA SELOVEC GOJAČE 16077A
KRNICA SELOVEC ČRNIČE 16077A
KRNICA SELOVEC ČRNIČE 16077B
KRNICA SELOVEC GOJAČE 16077C
KRNICA SELOVEC ČRNIČE 16077C
KRNICA SELOVEC GOJAČE 16077D
KRNICA SELOVEC ČRNIČE 16077D
KRNICA SREDNJA POT ČRNIČE 16091A
KRNICA SREDNJA POT ČRNIČE 16091B
KRNICA SREDNJA POT ČRNIČE 16091C

OE Tolmin, KE Gorica

Vabilo

Revir Krajevno ime Javna obravnava Javna razgrnitev k.o. Odd / ods
Kanal Golek 13. februar ob 9.00 uri 06.02. do 14.02. med 7.00 -9.00 uro Vrh Kanalski 20059 b
Kanal Golek Vrh Kanalski 20059 c
Kanal Belo Brdo Vrh Kanalski 20059 d
Kanal Pod Lazom Bate 20063
Kanal Osojnica Bate 20064 a
Kanal Ognence Bate 20064 b
Kanal Rauhar Bate 20065
Kanal Škrlji Bate 20066 a
Kanal Kobilek Bate 20066 b
Kolovrat Vrtače Plave 19037 a
Kolovrat Koleno Anhovo 19037 b
Kolovrat HE Plave Plave 19037 c

OE Tolmin, KE Gorica

Vabilo

Revir Krajevno ime Javna obravnava Javna razgrnitev k.o. Odd / ods
Trnovo Mali Mrzovec 13. februar ob 13.00 uri 06.02. do 14.02. med 7.00 -9.00 uro Trnovo 17021a
Trnovo Petelinovec Trnovo 17021b
Trnovo Petelinovec Trnovo 17021c
Trnovo Bat Trnovo 17021d
Trnovo Bezge Trnovo 17041a
Trnovo Pri Nackovi jelki Trnovo 17041b
Trnovo Bezga Trnovo 17041c
Trnovo Pri Nackovi jelki Trnovo 17041d
Goriška Brda Panovec Rožna Dolina 18011
Goriška Brda Panovec Rožna Dolina 18021

OE Ljubljana, KE Logatec

Vabilo

Revir Krajevno ime Javna obravnava Javna razgrnitev k. o. Odd / ods
Rovte Riharjeve njive 01. 02. 2017 ob 8.00 uri 01.02. do 13.02. med 7.00 - 9.00 uro Rovte
65B30
Rovte Češirk Rovte 65B33
Rovte Češirk Rovte 65B34
Rovte Češirk Rovte 65B35
Rovte
Blekova vas 65G09

OE Ljubljana, KE Logatec

Vabilo

Revir Javna obravnava Javna razgrnitev k.o. Odd / ods
Hotedršica 07. 02. 2017 ob 8.00 uri 01.02. do 13.02. med 7.00 - 9.00 uro Hrušica
64L02, 64L13

OE Ljubljana, KE Logatec

Vabilo

Revir Javna obravnava Javna razgrnitev k. o. Odd / ods
Logatec 06. 02. 2017 ob 8.00 uri 01.02. do 13.02. med 7.00 - 9.00 uro Grčarevec
64J04

OE Ljubljana, KE Logatec

Vabilo

Revir Krajevno ime Javna obravnava Javna razgrnitev k. o. Odd / ods
Ravnik (zasebni gozdovi) Amerika 03. 02. 2017 ob 8.00 uri 01.02. do 13.02. med 7.00 - 9.00 uro Dolenji Logatec
64H41, 64H42

 


OE Ljubljana, KE Logatec

Vabilo

Revir Krajevno ime Javna obravnava Javna razgrnitev k.o. Odd / ods
Žiri Golava, Brežnik 02. 02. 2017 ob 8.00 uri 01.02. do 13.02. med 7.00 - 9.00 uro Dobračeva
63A0563A08
Žiri Vrsnik Žiri 63D08
Žiri
Žirovski vrh 63H25

 


OE Ljubljana, KE Logatec

Vabilo

Revir Javna obravnava Javna razgrnitev k. o. Odd / ods
Ravnik (državni gozdovi) 03. 02. 2017 ob 8.00 uri 01.02. do 13.02. med 7.00 - 9.00 uro Laze 62A12 (A, B, C, D, E)
Ravnik (državni gozdovi) Laze Rakek 62D30 (A, B, C, D, E)

OE Celje, KE Rogaška Slatina

Vabilo

RevirKrajevno imeJavna obravnavaJavna razgrnitevk.o.Odd /ods
RogatecLog23.1.2017 med 8.00 in 9.00 uro19.01. 2017 do 25.1.2017 med 7.00 in 9.00 uroTrlično40305a
LogTrlično40306b
LogTrlično40306c
LogTrlično40306d
LogTrlično40312c
LogTrlično40312d
LogTrlično40316a
KamjekTrlično40413c
Rogaška SlatinaPlešivecCerovec40350a
PlešivecCerovec40353c
PlešivecCerovec40354a
PlešivecCerovec40355d
ŠmarjeLočnicaJešovec41382b
LočnicaJešovec41383a
LembergLemberg trg41403c
LembergLemberg trg41403d
LembergLemberg trg41403j
PodčetrtekMala RudnicaSodna vas42341
Mala RudnicaPodčetrtek42339b
Mala RudnicaPodčetrtek42339c
PalčnikPodčetrtek42356c
Mala RudnicaSopote42344a
Mala RudnicaSopote42345
TumfBabna gora42391a
TumfBabna gora42393b
KozjeVelika RudnicaSopote42330a
SušicaPodsreda42360b

 


© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe