Išči:

Gozdnogospodarsko načrtovanje

Zbiranje pobud v zvezi z obnovo gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot v letu 2017


Datum objave: 1.3.2017

Datum poteka: 31.5.2017

 

 

Spoštovani!

 

Gozdovi so simbol prostorske in naravne identitete Slovenije. Gospodarjenje z njimi usmerjamo predvsem z gozdnogospodarskim načrtovanjem, ki je v pristojnosti Zavoda za gozdove Slovenije. Usmerjanje gospodarjenja z gozdovi je zahtevno in dolgoročno pomembno usklajevanje  javnih in zasebnih interesov, zato lahko pri njem sodelujejo javnosti in lastniki gozdov.

 

V skladu s 14. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (Ur. list RS št. 110/07) pozivamo lastnike gozda in drugo zainteresirano javnost, da podajo pobude in predloge, ki bi jih upoštevali pri pripravi osnutkov gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot s prvim letom veljavnosti 2018.

 

Podatki o gozdovih iz trenutno veljavnih gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot so dosegljivi na spletnem pregledovalniku Zavoda za gozdove Slovenije: http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/

 

Javno zbiranje pobud in predlogov poteka v času med 01. 03. 2017 in 31. 05. 2017. Za vaše predloge smo pripravili obrazec. Predloge pošljite najpozneje do 31. maja 2017 po elektronski pošti na naslove kontaktnih oseb, ki so navedeni ob besedilu preteklih načrtov, ali po navadni pošti na naslove območnih enot, ki jih tudi najdete na spletni strani ZGS.

 

Vaše pobude in predlogi lahko veliko prispevajo k dobrim gozdnogospodarskim načrtom, zato z veseljem pričakujemo vaš odziv.

 

 

Geografski položaj obravnavanih enot je razviden iz priložene skice.

 

 

Šifra GGO Območna enota Kontaktna oseba GGE_IME
01 Tolmin Edo Kozorog Otlica
01 Tolmin Edo Kozorog Idrija II
02 Bled Andrej Gartner Jesenice
03 Kranj Viljem Potočnik Poljane
04 Ljubljana Andrej Jeklar Blagovica
04 Ljubljana Andrej Jeklar Tuhinj-Motnik
04 Ljubljana Andrej Jeklar Logatec
05 Postojna Marko Udovič Požarje
05 Postojna Marko Udovič Slivnica
06 Kočevje mag. Tomaž Devjak Velika Gora
06 Kočevje mag. Tomaž Devjak Travna gora
07 Novo mesto mag. Andrej Kotnik Straža-Toplice
07 Novo mesto mag. Andrej Kotnik Metlika
08 Brežice Boris Bogovič Gorjanci
08 Brežice Boris Bogovič Bohor
09 Celje Andrej Strniša Šentjur
09 Celje Andrej Strniša Planina
10 Nazarje mag. Vid Preložnik Velenje
11 Slovenj Gradec Branko Gradišnik Dravograd
12 Maribor mag. Ljubo Cenčič Vzhodno Pohorje
12 Maribor mag. Ljubo Cenčič Lenart v Slovenskih Goricah
13 Murska Sobota Danilo Belak Goričko I
14 Sežana Matej Reščič Kras II

Tekstni deli veljavnih načrtov GGE so dosegljivi na pregledovalniku.

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe