Išči:

Informacije javnega značaja

Prosta delovna mesta

Javna objava prostih delovnih mest za določen čas

Šifra: 100 - 143 / 2014   

Datum: 12.08.2014

 

 

Zadeva: Javna objava prostih delovnih mest za določen čas

 

Zavod za gozdove Slovenije na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13) javno objavlja prosta delovna mesta za določen čas, zaradi priprave oz. izvedbe dela, ki je projektno organizirano.

 

1. »Vodja oddelka III«, za določen čas, od predvidoma 16.09.2014 do 30.06.2019 (1 zaposlitev).

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • zahtevana izobrazba – raven in vrsta: 17001, 17002 ali 17003 pravne smeri,
 • zahtevane delovne izkušnje: 60 mesecev na pravnem področju,
 • zahtevana funkcionalna znanja: državni pravniški izpit, strokovni izpit iz upravnega postopka ali strokovni izpit po Pravilniku o pripravništvu, strokovnih izpitih in strokovnem izpopolnjevanju za delavce v javni gozdarski službi, preizkus znanja iz prekrškovnega postopka, vozniški izpit B kategorije,
 • posebne psihofizične zahteve: vodstvene sposobnosti, organizacijske sposobnosti, samoiniciativnost, kreativnost, komunikativnost.

Opis poglavitnih del in nalog na delovnem mestu:

 • vodenje administrativnih nalog pri realizaciji mednarodnega projekta LIFE DINALP BEAR,
 • pripravljanje programov dela in poročil o delu na administrativnem področju,
 • sodelovanje z institucijami zunaj Zavoda s področja svojega delovanja.

 

2. »Višji koordinator za področje gozdarstva«, za določen čas, od predvidoma 16.09.2014 do 30.06.2019 (1 zaposlitev).

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • zahtevana izobrazba – raven in vrsta: 17001, 17002 ali 17003 gozdarske smeri,
 • zahtevane delovne izkušnje: 60 mesecev na področju gozdarstva,
 • zahtevana funkcionalna znanja: strokovni izpit, vozniški izpit B kategorije, lovski izpit oz. ustrezni izbirni izpit v okviru študija gozdarstva,
 • posebne psihofizične zahteve: organizacijske sposobnosti, kreativnost, samoiniciativnost, natančnost, komunikativnost.

Opis poglavitnih del in nalog na delovnem mestu:

 • izvajanje nalog pri realizaciji mednarodnega projekta LIFE DINALP BEAR,
 • pripravljanje programov dela in raziskovalno razvojnih nalog ter poročil o delu,
 • informiranje sodelavcev o delu in aktualnih vprašanjih iz svojega področja.

3. »Samostojni svetovalec VII/2«, za določen čas, od predvidoma 16.09.2014 do 30.06.2019 (1 zaposlitev).

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • zahtevana izobrazba – raven in vrsta: 17001,17002 ali 17003,
 • zahtevane delovne izkušnje: 24 mesecev na področju projektnega dela,
 • zahtevana funkcionalna znanja: višja raven znanja enega svetovnega jezika, znanja iz projektnega vodenja, vozniški izpit B kategorije,
 • posebne psihofizične zahteve: organizacijske sposobnosti, samoiniciativnost, kreativnost, natančnost, komunikativnost.

Opis poglavitnih del in nalog na delovnem mestu:

 • izvajanje nalog pri realizaciji mednarodnega projekta LIFE DINALP BEAR,
 • vodenje evidenc, izdelovanje analiz in pripravljanje poročil,
 • informiranje sodelavcev o delu in aktualnih vprašanjih iz svojega področja.

Izbrani kandidati bodo delo opravljali predvidoma na sledečih lokacijah: Centralna enota ZGS.

 

Rok za prijavo teče od  13.08. do vključno 21.08.2014.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oz. pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se upoštevajo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

V tej javni objavi prostih delovnih mest zahtevane ravni izobrazbe so naslednje:

17001 specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)

17002 visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)

17003 magistrska izobrazba             

 

Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj,  ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in e – naslovom (tudi za namen obveščanja o izbiri oz. neizbiri), v elektronski obliki na e – naslov: zgs.tajnistvo@zgs.si, katja.dittrich-resetar@zgs.si, s pripisom »prijava na javno objavo prostega delovnega mesta (navedba delovnega mesta)«. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire, po elektronski poti.

 

Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

 

Informacije o izvedbi javne objave na tel. št. 01 470 00 65.

 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, veljajo kot nevtralni za ženske in moške.

 

v. d. direktor

Damjan Oražem

___________________________________

© 2005-2014 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe