Išči:

Informacije javnega značaja

Prosta delovna mesta

Javna objava prostega delovnega mesta za nedoločen čas

Šifra: 100 - 83 / 2015

Datum: 25.08.2015

 

Zadeva: Javna objava prostega delovnega mesta za nedoločen čas

 

Zavod za gozdove Slovenije na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13) javno objavlja prosto delovno mesto za nedoločen čas:

1. »Revirni lovec II«, za nedoločen čas, od predvidoma 15.09.2015 dalje.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

  • zahtevana izobrazba – raven in vrsta: 15001 ali 15002,

  • zahtevane delovne izkušnje: 36 mesecev (lovstvo),

  • zahtevana funkcionalna znanja: lovski izpit, vozniški izpit B kategorije, lovsko čuvajski izpit (v primeru, da kandidat nima opravljenega lovsko čuvajskega izpita, ga mora opraviti v roku 1 leta oz. prvem razpisanem roku),

  • posebne psihofizične zahteve: splošna telesna pripravljenost, komunikativnost, samoiniciativnost, natančnost.

Opis poglavitnih del in nalog na delovnem mestu:

  • nadziranje lovskega revirja in opravljanje lovsko čuvajske službe,

  • izvajanje odstrela divjadi v revirju v skladu z načrti in navodili,

  • spremljanje divjadi in drugih prostoživečih živali v revirju ter zbiranje podatkov o njih,

  • izvajanje ali nadziranje izvajanje biotehniških in biomeliorativnih del v revirju.

 

Izbran kandidat bo delo opravljal predvidoma na sledeči lokaciji: Območna enota Tolmin, Lovišče s posebnim namenom Razor Prodi.

 

Rok za prijavo teče od 26.08. do vključno 03.09.2015.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oz. pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se upoštevajo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

V tej javni objavi prostega delovnega mesta zahtevane ravni izobrazbe so naslednje:

15001 (srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba)

15002 (srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba)

 

Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in e – naslovom (tudi za namen obveščanja o izbiri oz. neizbiri), v elektronski obliki na e – naslov: OETolmin@zgs.si, s pripisom »prijava na javno objavo prostega delovnega mesta revirni lovec II«. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire, po elektronski poti.

 

Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

 

Informacije o izvedbi javne objave na tel. št. 05 38-01-240.

 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, veljajo kot nevtralni za ženske in moške.

 

direktor

Damjan Oražem

___________________________________

© 2005-2015 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe