Išči:

Informacije javnega značaja

Javna objava prostega delovnega mesta za nedoločen čas

Šifra: 100 - 154 / 2016 

Datum: 20.09.2016 

 

 

Zadeva: Javna objava prostega delovnega mesta za nedoločen čas 

 

Zavod za gozdove Slovenije na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13) javno objavlja prosto delovno mesto za nedoločen čas: 

 

Vodja Oddelka I (Oddelek za finančne zadeve), od predvidoma 03.11.2016 dalje. 

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta Vodja Oddelka I (Oddelek za finančne zadeve), 43. plačni razred: 

 • zahtevana izobrazba – raven in vrsta: 17001, 17002 ali 17003 ekonomske smeri, 
 • zahtevane delovne izkušnje: 60 mesecev (finance, računovodstvo), 
 • zahtevana funkcionalna znanja: vozniški izpit B kategorije, 
 • posebne psihofizične zahteve: vodstvene sposobnosti, organizacijske sposobnosti, samoiniciativnost, kreativnost, komunikativnost, 
 • poskusno delo: 3 mesece. 

 

Opis poglavitnih del in nalog na delovnem mestu: 

 • načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in kontroliranje dela v oddelku in strokovno usmerjanje dejavnosti oddelka, 
 • motiviranje, usposabljanje in spremljanje uspešnosti sodelavcev, 
 • spremljanje zakonodaje s področja financ in računovodstva in skrb za njeno izvajanje, 
 • sodelovanje z institucijami zunaj Zavoda s področja svojega delovanja, 
 • izdelovanje letnih finančnih načrtov ter skrb za njegovo izvajanje, 
 • izdelovanje periodičnih poročil in letnih finančnih poročil, 
 • organiziranje in vodenje letnega popisa sredstev, 
 • skrb za pravočasen obračun plač in materialnih stroškov, 
 • organiziranje nadzora nad finančnim poslovanjem in porabo finančnih sredstev, 
 • vodenje evidence porabe proračunskih sredstev za delovanje Zavoda, 
 • usposabljanje sodelavcev ter strokovno usmerjanje dele pripravnikov ter dijakov in študentov na praktičnem usposabljanju, 
 • informiranje sodelavcev o delu in aktualnih vprašanjih iz svojega področja, 
 • opravljanje drugih nalog v okviru svoje strokovne usposobljenosti po navodilu/pooblastilu direktorja ali nadrejenega.

 

Izbran kandidat bo delo opravljal predvidoma na sledeči lokaciji: Centralna enota.

Rok za prijavo teče od 21.09. do vključno 05.10.2016.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oz. pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se upoštevajo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. 

 

V tej javni objavi prostega delovnega mesta zahtevane ravni izobrazbe so naslednje: 

17001 specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) 

17002 visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)

17003 magistrska izobrazba 

 

Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in e – naslovom (tudi za namen obveščanja o izbiri oz. neizbiri), v elektronski obliki na e – naslov: katja.dittrich-resetar@zgs.si, s pripisom »prijava na javno objavo prostega delovnega mesta Vodja Oddelka I (Oddelek za finančne zadeve)«. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. 

 

Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire, po elektronski poti. 

Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali. 

Informacije o izvedbi javne objave na tel. št. 01 470 00 65. 

 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, veljajo kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

direktor 

Damjan Oražem

© 2005-2015 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe