Išči:

Informacije javnega značaja

Javna objava prostega delovnega mesta za določen čas

Šifra: 100 – 65 / 2017

Datum: 18.04.2017

 

 

Zadeva: Javna objava prostega delovnega mesta za določen čas

 

Zavod za gozdove Slovenije na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, in nasl.) javno objavlja prosto delovno mesto »revirni gozdar V« na Območni enoti Maribor, za določen čas 12 mesecev– zaradi začasno povečanega obsega dela, s polnim delovnim časom, od predvidoma 01.06.2017 do 31.05.2018.

 

Rok za prijavo teče od 19. 04. do vključno 27. 04. 2017.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

  • zahtevana izobrazba – raven in vrsta: 16101 ali 16102 gozdarske smeri,
  • zahtevane delovne izkušnje: 9 mesecev v gozdarstvu,
  • zahtevana funkcionalna znanja: strokovni izpit, vozniški izpit B kategorije, osnovna usposobljenost za delo s pisarniškimi orodji, strokovni izpit iz upravnega postopka oziroma preizkus znanja o upravnem postopku, kot je vsebinsko zajet v strokovnem izpitu,
  • posebne psihofizične zahteve: organizacijske sposobnosti, splošna telesna pripravljenost, samoiniciativnost.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oz. pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se upoštevajo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

V tej javni objavi prostega delovnega mesta zahtevane ravni izobrazbe so naslednje:

16101 višja strokovna izobrazba

16102 višješolska izobrazba (prejšnja)

 

Delovne naloge:

  • izbiranje drevja za posek, določanje in prevzemanje gojitvenih in varstvenih del ter vodenje upravnih postopkov v tej zvezi,
  • sodelovanje z lastniki gozdov in drugimi,
  • trasiranje vlak,
  • vzdrževanje mej ureditvenih enot.

 

Izbran kandidat bo delo opravljal predvidoma na sledeči lokaciji: Območna enota Maribor.

 

Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in e – naslovom (tudi za namen obveščanja o izbiri oz. neizbiri), v elektronski obliki na e – naslov: OEMaribor@zgs.si, s pripisom »prijava na javno objavo prostega delovnega mesta revirni gozdar V«. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire, po elektronski poti.

Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

Informacije o izvedbi javne objave na tel. št. 02 23 41 615.

 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, veljajo kot nevtralni za ženske in moške.

 

direktor

Damjan Oražem


© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe