Išči:

Informacije javnega značaja

Prosta delovna mesta

Javna objava prostega delovnega mesta za določen čas

Šifra: 100 - 64 / 2014

Datum: 22.10.2014

 

 

Zadeva: Javna objava prostega delovnega mesta za določen čas

 

Zavod za gozdove Slovenije na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13), 25. člena Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30.01. in 10.02.2014 (Ur. l. RS, št. 17/2014, ZUOPŽ) in Delnega programa odprave posledic poplav, visokega snega in žleda med 30.01. in 27.02.2014, sprejetega s strani Vlade RS dne 03.04.2014, javno objavlja prosto delovno mesto za določen čas, zaradi začasno povečanega obsega dela:  

 

»Revirni gozdar V«, za določen čas 1 meseca, od predvidoma 01.11.2014 do 30.11.2014

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

  • zahtevana izobrazba – raven in vrsta: 16101 ali 16102 gozdarske smeri,
  • zahtevane delovne izkušnje: 9 mesecev v gozdarstvu,
  • zahtevana funkcionalna znanja: strokovni izpit, strokovni izpit iz upravnega postopka oziroma preizkus znanja o upravnem postopku, kot je vsebinsko zajet v strokovnem izpitu, osnovna usposobljenost za delo s pisarniškimi orodji, vozniški izpit B kategorije,
  • posebne psihofizične zahteve: splošna telesna pripravljenost, organizacijske sposobnosti, samoiniciativnost.

 

Opis poglavitnih del in nalog na delovnem mestu:

  • izbiranje drevja za posek, določanje in prevzemanje gojitvenih in varstvenih del ter vodenje upravnih postopkov v tej zvezi
  • izdelovanje gozdnogojitvenih načrtov
  • trasiranje vlak
  • vzdrževanje mej ureditvenih enot

 

Poseben pogoj sklenitve pogodbe o zaposlitvi predstavlja prijava v evidenci brezposelnih oseb.

 

Izbran kandidat bo delo opravljal predvidoma na sledeči lokaciji: OE Nazarje.

 

Rok za prijavo teče od  23.10. do vključno 28.10.2014.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oz. pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se upoštevajo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

V tej javni objavi prostih delovnih mest zahtevane ravni izobrazbe so naslednje:

16101 višja strokovna izobrazba

16102 višješolska izobrazba (prejšnja)

 

Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj,  ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in e – naslovom (tudi za namen obveščanja o izbiri oz. neizbiri), v elektronski obliki na e – naslov: katja.dittrich-resetar@zgs.si, s pripisom »prijava na javno objavo prostega delovnega mesta revirni gozdar V«. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire, po elektronski poti.

 

Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

 

Informacije o izvedbi javne objave na tel. št. 01 470 00 65.

 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, veljajo kot nevtralni za ženske in moške.

 

v. d. direktor

Damjan Oražem 

___________________________________

© 2005-2014 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe