Išči:

Informacije javnega značaja

10. 11. 2017

Javna objava prostega delovnega mesta za nedoločen čas

Šifra: 100 - ________ / 2017

 

Datum: 10.11.2017

 

Zadeva: Javna objava prostega delovnega mesta za nedoločen čas

 

Zavod za gozdove Slovenije na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, in nasl.) javno objavlja prosto delovno mesto:

 

1. »Računovodja VII/1 (Oddelek za finančne zadeve)«, za nedoločen čas, z 2- mesečnim poskusnim delom, od predvidoma 03.01.2018 dalje.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

- zahtevana izobrazba – raven in vrsta: 16201, 16202, 16203 ali 16204 ekonomske smeri,

- zahtevane delovne izkušnje: 24 mesecev (finance, računovodstvo),

- zahtevana funkcionalna znanja: osnovna usposobljenost za delo s pisarniškimi orodji, vozniški izpit B kategorije,

- posebne psihofizične zahteve: natančnost, ažurnost, samoiniciativnost, komunikativnost.

 

Opis poglavitnih del in nalog na delovnem mestu:

- izdelovanje obračunov plač in posredovanje podatkov o izplačanih plačah pristojnim institucijam,

- kontroliranje in likvidiranje obračunov vseh vrst osebnih prejemkov in povračil stroškov,

- obdelovanje in pripravljanje dokumentacije, izdelovanje poročil in zahtevkov za pristojne institucije,

- usklajevanje obračunanih plač in prispevkov po posameznih zbirih z zbiri v finančnem knjigovodstvu.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oz. pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se upoštevajo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

V tej javni objavi prostega delovnega mesta zahtevane ravni izobrazbe so naslednje:

16201 specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja)

16202 visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)

16203 visokošolska strokovna izobrazba

16204 visokošolska univerzitetna izobrazba

 

Rok za prijavo teče od 13.11. do vključno 20.11.2017.

 

Izbran kandidat bo delo opravljal predvidoma na sledeči lokaciji: Centralna enota ZGS.

 

Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in e – naslovom (tudi za namen obveščanja o izbiri oz. neizbiri), v elektronski obliki na e – naslov: prijave@zgs.si, s pripisom »prijava na javno objavo prostega delovnega mesta računovodja VII/1.«. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire, po elektronski poti.

 

Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

 

Informacije o izvedbi javne objave na tel. št. 01 01 470 00 79.

 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, veljajo kot nevtralni za ženske in moške.

 

direktor

Damjan Oražem

10. 11. 2017

Javna objava prostega delovnega mesta za nedoločen čas

Šifra: 100 - ________ / 2017

 

Datum: 10.11.2017

 

Zadeva: Javna objava prostega delovnega mesta za nedoločen čas

 

Zavod za gozdove Slovenije na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, in nasl.) javno objavlja prosto delovno mesto:

 

1. »Računovodja VII/1 (Oddelek za finančne zadeve)«, za nedoločen čas, z 2- mesečnim poskusnim delom, od predvidoma 03.01.2018 dalje.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

- zahtevana izobrazba – raven in vrsta: 16201, 16202, 16203 ali 16204 ekonomske smeri,

- zahtevane delovne izkušnje: 24 mesecev (finance, računovodstvo),

- zahtevana funkcionalna znanja: osnovna usposobljenost za delo s pisarniškimi orodji, vozniški izpit B kategorije,

- posebne psihofizične zahteve: natančnost, ažurnost, samoiniciativnost, komunikativnost.

 

Opis poglavitnih del in nalog na delovnem mestu:

- izdelovanje obračunov plač in posredovanje podatkov o izplačanih plačah pristojnim institucijam,

- kontroliranje in likvidiranje obračunov vseh vrst osebnih prejemkov in povračil stroškov,

- obdelovanje in pripravljanje dokumentacije, izdelovanje poročil in zahtevkov za pristojne institucije,

- usklajevanje obračunanih plač in prispevkov po posameznih zbirih z zbiri v finančnem knjigovodstvu.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oz. pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se upoštevajo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

V tej javni objavi prostega delovnega mesta zahtevane ravni izobrazbe so naslednje:

16201 specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja)

16202 visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)

16203 visokošolska strokovna izobrazba

16204 visokošolska univerzitetna izobrazba

 

Rok za prijavo teče od 13.11. do vključno 20.11.2017.

 

Izbran kandidat bo delo opravljal predvidoma na sledeči lokaciji: Centralna enota ZGS.

 

Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in e – naslovom (tudi za namen obveščanja o izbiri oz. neizbiri), v elektronski obliki na e – naslov: prijave@zgs.si, s pripisom »prijava na javno objavo prostega delovnega mesta računovodja VII/1.«. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire, po elektronski poti.

 

Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

 

Informacije o izvedbi javne objave na tel. št. 01 01 470 00 79.

 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, veljajo kot nevtralni za ženske in moške.

 

direktor

Damjan Oražem

10. 11. 2017

Javna objava prostega delovnega mesta za določen čas

Šifra: 100 – 216 / 2017

 

Datum: 10.11.2017

 

Zadeva: Javna objava prostega delovnega mesta za določen čas

 

Zavod za gozdove Slovenije na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, in nasl.) javno objavlja prosto delovno mesto »Revirni gozdar V« na Območni enoti Murska Sobota, za določen čas 18 mesecev (začasno povečan obseg dela na področju gojenja in varstva gozdov), s polnim delovnim časom, od predvidoma 15.12.2017 dalje.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta Revirni gozdar V:

- zahtevana izobrazba – raven in vrsta: 16101 ali 16102 gozdarske smeri,

- zahtevane delovne izkušnje: 9 mesecev v gozdarstvu,

- zahtevana funkcionalna znanja: strokovni izpit, vozniški izpit B kategorije, osnovna usposobljenost za delo s pisarniškimi orodji, strokovni izpit iz upravnega postopka oziroma preizkus znanja o upravnem postopku, kot je vsebinsko zajet v strokovnem izpitu,

- posebne psihofizične zahteve: organizacijske sposobnosti, splošna telesna pripravljenost, samoiniciativnost.

 

Opis poglavitnih del in nalog na delovnem mestu:

- izbiranje drevja za posek, določanje in prevzemanje gojitvenih in varstvenih del ter vodenje upravnih postopkov v tej zvezi,

- sodelovanje z lastniki gozdov in drugimi,

- trasiranje vlak,

- vzdrževanje mej ureditvenih enot.

 

Rok za prijavo teče od 13. 11. do vključno 20. 11. 2017.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oz. pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se upoštevajo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

V tej javni objavi prostega delovnega mesta zahtevane ravni izobrazbe so naslednje:

16101 višja strokovna izobrazba

16102 višješolska izobrazba (prejšnja)

 

Izbran kandidat bo delo opravljal predvidoma na sledeči lokaciji: Območna enota Murska Sobota.

 

Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in e – naslovom (tudi za namen obveščanja o izbiri oz. neizbiri), v elektronski obliki na e – naslov: OEMurskaSobota@zgs.si, pripisom »prijava na javno objavo prostega delovnega mesta revirni gozdar V«. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire, po elektronski poti.

 

Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

 

Informacije o izvedbi javne objave na tel. št. 02 53 49 500.

 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, veljajo kot nevtralni za ženske in moške.

 

direktor

Damjan Oražem

10. 11. 2017

Javna objava prostega delovnega mesta za določen čas

Šifra: 100 – 216 / 2017

 

Datum: 10.11.2017

 

Zadeva: Javna objava prostega delovnega mesta za določen čas

 

Zavod za gozdove Slovenije na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, in nasl.) javno objavlja prosto delovno mesto »Revirni gozdar V« na Območni enoti Murska Sobota, za določen čas 18 mesecev (začasno povečan obseg dela na področju gojenja in varstva gozdov), s polnim delovnim časom, od predvidoma 15.12.2017 dalje.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta Revirni gozdar V:

- zahtevana izobrazba – raven in vrsta: 16101 ali 16102 gozdarske smeri,

- zahtevane delovne izkušnje: 9 mesecev v gozdarstvu,

- zahtevana funkcionalna znanja: strokovni izpit, vozniški izpit B kategorije, osnovna usposobljenost za delo s pisarniškimi orodji, strokovni izpit iz upravnega postopka oziroma preizkus znanja o upravnem postopku, kot je vsebinsko zajet v strokovnem izpitu,

- posebne psihofizične zahteve: organizacijske sposobnosti, splošna telesna pripravljenost, samoiniciativnost.

 

Opis poglavitnih del in nalog na delovnem mestu:

- izbiranje drevja za posek, določanje in prevzemanje gojitvenih in varstvenih del ter vodenje upravnih postopkov v tej zvezi,

- sodelovanje z lastniki gozdov in drugimi,

- trasiranje vlak,

- vzdrževanje mej ureditvenih enot.

 

Rok za prijavo teče od 13. 11. do vključno 20. 11. 2017.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oz. pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se upoštevajo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

V tej javni objavi prostega delovnega mesta zahtevane ravni izobrazbe so naslednje:

16101 višja strokovna izobrazba

16102 višješolska izobrazba (prejšnja)

 

Izbran kandidat bo delo opravljal predvidoma na sledeči lokaciji: Območna enota Murska Sobota.

 

Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in e – naslovom (tudi za namen obveščanja o izbiri oz. neizbiri), v elektronski obliki na e – naslov: OEMurskaSobota@zgs.si, pripisom »prijava na javno objavo prostega delovnega mesta revirni gozdar V«. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire, po elektronski poti.

 

Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

 

Informacije o izvedbi javne objave na tel. št. 02 53 49 500.

 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, veljajo kot nevtralni za ženske in moške.

 

direktor

Damjan Oražem

10. 11. 2017

Javna objava prostega delovnega mesta za nedoločen čas

Šifra: 100 - ___ / 2017

 

Datum: 10.11.2017

 

Zadeva: Javna objava prostega delovnega mesta za nedoločen čas

 

Zavod za gozdove Slovenije na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, in nasl.) javno objavlja prosto delovno mesto za nedoločen čas, z 2 mesečnim poskusnim delom:

 

1. »Revirni gozdar V«, za nedoločen čas, od predvidoma 01.12.2017 dalje.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

- zahtevana izobrazba – raven in vrsta: 16101 ali 16102 gozdarske smeri,

- zahtevane delovne izkušnje: 9 mesecev v gozdarstvu,

- zahtevana funkcionalna znanja: strokovni izpit, vozniški izpit B kategorije, osnovna usposobljenost za delo s pisarniškimi orodji, strokovni izpit iz upravnega postopka oziroma preizkus znanja o upravnem postopku, kot je vsebinsko zajet v strokovnem izpitu,

- posebne psihofizične zahteve: organizacijske sposobnosti, splošna telesna pripravljenost, samoiniciativnost.

 

Opis poglavitnih del in nalog na delovnem mestu:

- izbiranje drevja za posek, določanje in prevzemanje gojitvenih in varstvenih del ter vodenje upravnih postopkov v tej zvezi,

- sodelovanje z lastniki gozdov in drugimi,

- trasiranje vlak,

- vzdrževanje mej ureditvenih enot.

 

Izbran kandidat bo delo opravljal predvidoma na sledeči lokaciji: območna enota Brežice.

 

Rok za prijavo teče od 13.11. do vključno 20.11.2017.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oz. pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se upoštevajo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

V tej javni objavi prostega delovnega mesta zahtevane ravni izobrazbe so naslednje:

16101 višja strokovna izobrazba

16102 višješolska izobrazba (prejšnja)

 

Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in e – naslovom (tudi za namen obveščanja o izbiri oz. neizbiri), v elektronski obliki na e – naslov: OEBrezice@zgs.si, s pripisom »prijava na javno objavo prostega delovnega mesta revirni gozdar V«. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire, po elektronski poti.

 

Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

 

Informacije o izvedbi javne objave na tel. št. 07 49 – 91 - 600.

 

direktor

Damjan Oražem

10. 11. 2017

Javna objava prostega delovnega mesta za nedoločen čas

Šifra: 100 - 217 / 2017

 

Datum: 10.11.2017

 

Zadeva: Javna objava prostega delovnega mesta za nedoločen čas

 

Zavod za gozdove Slovenije na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, in nasl.) javno objavlja prosto delovno mesto za nedoločen čas, z 2- mesečnim poskusnim delom:

 

1. »Revirni gozdar III«, od predvidoma 29.12.2017 dalje.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

- zahtevana izobrazba – raven in vrsta: 16201, 16202, 16203 ali 16204 gozdarske smeri,

- zahtevane delovne izkušnje: 9 mesecev (gozdarstvo),

- zahtevana funkcionalna znanja: strokovni izpit, osnovna usposobljenost za delo s pisarniškimi orodji, strokovni izpit iz upravnega postopka oziroma preizkus znanja o upravnem postopku, kot je vsebinsko zajet v strokovnem izpitu, vozniški izpit B kategorije, preizkus znanja iz prekrškovnega postopka (potrebno ga je opraviti po napotitvi na izpit),

- posebne psihofizične zahteve: splošna telesna pripravljenost, organizacijske sposobnosti, samoiniciativnost.

 

Opis poglavitnih del in nalog na delovnem mestu:

- izdelovanje gozdnogojitvenih načrtov,

- izbiranje drevja za posek, določanje in prevzemanje gojitvenih in varstvenih del ter vodenje upravnih postopkov v tej zvezi,

- trasiranje vlak,

- vzdrževanje mej ureditvenih enot.

 

Izbran kandidat bo delo opravljal predvidoma na sledeči lokaciji: Območna enota Ljubljana.

 

Rok za prijavo teče od 13. 11. do vključno 20. 11. 2017.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oz. pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se upoštevajo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

V tej javni objavi prostega delovnega mesta zahtevane ravni izobrazbe so naslednje:

16201 specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja)

16202 visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)

16203 visokošolska strokovna izobrazba

16204 visokošolska univerzitetna izobrazba

 

Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in e – naslovom (tudi za namen obveščanja o izbiri oz. neizbiri), v elektronski obliki na e – naslov: OELjubljana@zgs.si, s pripisom »prijava na javno objavo prostega delovnega mesta revirni gozdar III«. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire, po elektronski poti.

 

Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

 

Informacije o izvedbi javne objave na tel. št. 01 24 10 624.

 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, veljajo kot nevtralni za ženske in moške.

 

direktor

Damjan Oražem

10. 11. 2017

Javna objava prostega delovnega mesta za nedoločen čas

Šifra: 100 - ___ / 2017

 

Datum: 10.11.2017

 

Zadeva: Javna objava prostega delovnega mesta za nedoločen čas

 

Zavod za gozdove Slovenije na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, in nasl.) javno objavlja prosto delovno mesto za nedoločen čas, z 2 mesečnim poskusnim delom:

 

1. »Revirni gozdar V«, za nedoločen čas, od predvidoma 01.12.2017 dalje.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

- zahtevana izobrazba – raven in vrsta: 16101 ali 16102 gozdarske smeri,

- zahtevane delovne izkušnje: 9 mesecev v gozdarstvu,

- zahtevana funkcionalna znanja: strokovni izpit, vozniški izpit B kategorije, osnovna usposobljenost za delo s pisarniškimi orodji, strokovni izpit iz upravnega postopka oziroma preizkus znanja o upravnem postopku, kot je vsebinsko zajet v strokovnem izpitu,

- posebne psihofizične zahteve: organizacijske sposobnosti, splošna telesna pripravljenost, samoiniciativnost.

 

Opis poglavitnih del in nalog na delovnem mestu:

- izbiranje drevja za posek, določanje in prevzemanje gojitvenih in varstvenih del ter vodenje upravnih postopkov v tej zvezi,

- sodelovanje z lastniki gozdov in drugimi,

- trasiranje vlak,

- vzdrževanje mej ureditvenih enot.

 

Izbran kandidat bo delo opravljal predvidoma na sledeči lokaciji: območna enota Brežice.

 

Rok za prijavo teče od 13.11. do vključno 20.11.2017.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oz. pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se upoštevajo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

V tej javni objavi prostega delovnega mesta zahtevane ravni izobrazbe so naslednje:

16101 višja strokovna izobrazba

16102 višješolska izobrazba (prejšnja)

 

Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in e – naslovom (tudi za namen obveščanja o izbiri oz. neizbiri), v elektronski obliki na e – naslov: OEBrezice@zgs.si, s pripisom »prijava na javno objavo prostega delovnega mesta revirni gozdar V«. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire, po elektronski poti.

 

Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

 

Informacije o izvedbi javne objave na tel. št. 07 49 – 91 - 600.

 

direktor

Damjan Oražem

10. 11. 2017

Javna objava prostega delovnega mesta za nedoločen čas

Šifra: 100 - 217 / 2017

 

Datum: 10.11.2017

 

Zadeva: Javna objava prostega delovnega mesta za nedoločen čas

 

Zavod za gozdove Slovenije na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, in nasl.) javno objavlja prosto delovno mesto za nedoločen čas, z 2- mesečnim poskusnim delom:

 

1. »Revirni gozdar III«, od predvidoma 29.12.2017 dalje.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

- zahtevana izobrazba – raven in vrsta: 16201, 16202, 16203 ali 16204 gozdarske smeri,

- zahtevane delovne izkušnje: 9 mesecev (gozdarstvo),

- zahtevana funkcionalna znanja: strokovni izpit, osnovna usposobljenost za delo s pisarniškimi orodji, strokovni izpit iz upravnega postopka oziroma preizkus znanja o upravnem postopku, kot je vsebinsko zajet v strokovnem izpitu, vozniški izpit B kategorije, preizkus znanja iz prekrškovnega postopka (potrebno ga je opraviti po napotitvi na izpit),

- posebne psihofizične zahteve: splošna telesna pripravljenost, organizacijske sposobnosti, samoiniciativnost.

 

Opis poglavitnih del in nalog na delovnem mestu:

- izdelovanje gozdnogojitvenih načrtov,

- izbiranje drevja za posek, določanje in prevzemanje gojitvenih in varstvenih del ter vodenje upravnih postopkov v tej zvezi,

- trasiranje vlak,

- vzdrževanje mej ureditvenih enot.

 

Izbran kandidat bo delo opravljal predvidoma na sledeči lokaciji: Območna enota Ljubljana.

 

Rok za prijavo teče od 13. 11. do vključno 20. 11. 2017.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oz. pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se upoštevajo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

V tej javni objavi prostega delovnega mesta zahtevane ravni izobrazbe so naslednje:

16201 specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja)

16202 visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)

16203 visokošolska strokovna izobrazba

16204 visokošolska univerzitetna izobrazba

 

Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in e – naslovom (tudi za namen obveščanja o izbiri oz. neizbiri), v elektronski obliki na e – naslov: OELjubljana@zgs.si, s pripisom »prijava na javno objavo prostega delovnega mesta revirni gozdar III«. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire, po elektronski poti.

 

Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

 

Informacije o izvedbi javne objave na tel. št. 01 24 10 624.

 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, veljajo kot nevtralni za ženske in moške.

 

direktor

Damjan Oražem

10. 11. 2017

Javna objava prostega delovnega mesta za določen čas

Šifra: 100 - 217 / 2017

 

Datum: 10.11.2017

 

Zadeva: Javna objava prostega delovnega mesta za določen čas

 

Zavod za gozdove Slovenije na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, in nasl.) javno objavlja prosto delovno mesto za določen čas, zaradi priprave na delo, usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo, oziroma izobraževanje:

 

1. »Gozdar načrtovalec - pripravnik«, od predvidoma 08.01.2018 do 07.01.2019.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

- zahtevana izobrazba – raven in vrsta: 17001, 17002 ali 17003 gozdarske smeri,

- zahtevane delovne izkušnje: /,

- zahtevana funkcionalna znanja: vozniški izpit B kategorije,

- posebne psihofizične zahteve: organizacijske sposobnosti, samoiniciativnost, kreativnost, natančnost.

 

Opis poglavitnih del in nalog na delovnem mestu:

- izdelovanje gozdnogospodarskih načrtov gospodarskih enot ali sodelovanje pri njihovi izdelavi,

- vzdrževanje podatkov gozdarskega informacijskega sistema,

- opravljanje drugih nalog v okviru svoje strokovne usposobljenosti po navodilu/pooblastilu direktorja ali nadrejenega.

 

Izbran kandidat bo delo opravljal predvidoma na sledeči lokaciji: območna enota Ljubljana.

 

Rok za prijavo teče od 13. 11. do vključno 20. 11. 2017.

 

V tej javni objavi prostih delovnih mest zahtevane ravni izobrazbe so naslednje:

17001 specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)

17002 visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)

17003 magistrska izobrazba

 

Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in e – naslovom (tudi za namen obveščanja o izbiri oz. neizbiri), v elektronski obliki na e – naslov: OELjubljana@zgs.si, s pripisom »prijava na javno objavo prostega delovnega mesta Gozdar načrtovalec - pripravnik«. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire, po elektronski poti.

 

Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

 

Informacije o izvedbi javne objave na tel. št. 01 24 10 624.

 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, veljajo kot nevtralni za ženske in moške.

 

direktor

Damjan Oražem

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe