Išči:

Postojna

Gozdne učne poti

 

Gozdovi ob naravoslovnih in gozdnih učnih poteh imajo poudarjeno poučno funkcijo. Le to ovrednotimo v predelih, kjer poteka organizirano osveščanje in posredovanje znanj o gozdu ter gospodarjenju z njim strokovni in ostali javnosti.

Na postojnskem gozdnogospodarskem območju imamo tri gozdne in naravoslovne učne poti s katerimi upravlja Zavod za gozdove  skupaj s partnerji.


1. Mašunska gozdna učna pot
2. Gozdna učna pot Sviščaki
3. Naravoslovna pot Štivanski log

 

Ogled Mašunske gozdne učne poti je zanimivo dopolniti z obiskom GOZDNE HIŠE MAŠUN, informacijsko-izobraževalnega središča pod Snežnikom. 

Na Sviščakih se lahko obiskovalci sprehodijo po novi sprehajalni poti »Pogled na Snežnik«. Na postojnskem gozdnogospodarskem območju je tudi Naravoslovna učna pot Rakov Škocjan v krajinskem parku Rakov Škocjan. Skrbnik poti je Zavod RS za varstvo narave.

 

 

OE Postojna z označenimi lokacijami učnih poti

Skica: Š. Habič
 
Vse poti so označene s smernimi puščicami in markacijami tako, da se obiskovalci na pot lahko podajo sami. Za napovedane in organizirane skupine nudimo tudi strokovno vodenje.


Prijave za organizirano vodenje, dodatne informacije:
Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Postojna
Vojkova 9, 6230 Postojna

Tel.: 05 - 700 06 10
Fax: 05 - 700 06 28
e - pošta: oepostojna@zgs.gov.si

 

 

_____________________________________________________

 

Mašunska gozdna učna pot 

 

Zgibanka

 

 

Dolžina:                          1,7 km
Potreben čas za ogled:  45 min
Št. vsebinskih točk:         7 poučnih tabel
                                         1 posebna točka - obisk medvedjega brloga 
Oznaka:       Krog z rdeče belimi progami.
Posebnosti: Obiskovalci se na poti ustavijo »na obisku pri medvedu« in vidijo   medvedji brlog ter Veliki Snežnik z razgledišča Anina skala.
Začetek poti: Informacijska ploščad pred gostiščem Mašun, pot je krožna.
Dostop:  Cesta Postojna - Pivka - Knežak - Mašun ali
               cesta  Stari trg - Leskova dolina -  Mašun ali
               cesta Ilirska Bistrica - Knežak -  Mašun. 
GPS koordinate: X = 450,950 Y = 53,980  Z = 1020

 

Razširjena vsebina poti je predstavljena v vodniku Mašunska gozdna učna pot.

 

Skica Gozdna učna pot Mašun: Š. Habič                                                  

 

Mašun-brlog.                           Fotografija: Š. Habič

 

Na Mašunski gozdni učni poti se obiskovalci najprej seznanijo z bogato zgodovino Mašuna in spreminjanjem njegove vloge. Druga učna tabla je postavljena ob atraktivni bukvi z veliko rakavo tvorbo na deblu. Predstavljena je drevesna vrsta in njene lastnosti. Na Anini skali se odpre pogled na Veliki Snežnik in vegetacijske pasove na njegovih pobočjih. Ob poti se obiskovalci ustavijo še »na obisku pri medvedu« in vidijo medvedji brlog. Predstavljene so tudi jelke, in za postojnsko območje najznačilnejši, jelovo - bukovi gozdovi. Ker pelje pot mimo laza in gozdnega roba, obiskovalci spoznajo še dva posebna in zelo pomembna življenjska prostora. Obenem dobijo še nekaj informacij o populaciji risa ter gozdnih pticah. Na naslednji točki je mogoče izvedeti podrobnosti o naravni obnovi.
Zadnja točka na učni poti pa obiskovalce seznani z zgodovino logarske hiše in lovskega gradiča na Mašunu.

 

Pot je zaradi svoje dolžine primerna za vse skupine udeležencev. Za pot potrebujemo lažjo terensko obutev. Priporočamo tudi obisk Gozdne hiše Mašun.

 

 

_____________________________________________________

Gozdna učna pot Sviščaki

 

Dolžina:                             4,3 km
Potreben čas za ogled:  3 – 4 ure
Št. vsebinskih točk:       10 poučnih tabel
Oznaka: Odtis rumene medvedje šape na rdečem krogu.
Posebnost: Na jasi v Grdi Dragi, ki je približno na polovici poti, je primeren prostor za izvedbo raznih iger. Mizo in klopi pri gozdarski koči lahko izkoristijo obiskovalci za počitek in malico, vodene šolske skupine pa tukaj izpolnijo delovne liste. Obiskovalce prosimo, da smeti odnesejo s seboj v dolino.
Začetek poti: Počitniško naselje Sviščaki, ob Planinskem domu, pot je krožna.
Dostop:  Cesta Ilirska Bistrica - Sviščaki ali
               cesta  Postojna - Knežak - Mašun - Sviščaki ali
               cesta  Stari trg - Leskova dolina -  Sviščaki. 
GPS koordinate: X = 453,700 Y =47,980 Z = 1240

Osnovne informacije o poti so predstavljene v zgibanki Gozdna učna pot Sviščaki.

 


Skica Gozdna učna pot Sviščaki: Š.Habič             

 

Pogled na Snežnik                     Fotografija: Š. Habič

 

Prav posebno mesto med slovenskimi gozdovi zavzema snežniško pogorje, ki skupaj z gozdovi Kočevske in Gorskega Kotarja tvori enega največjih strnjenih gozdnih predelov v Evropi. Na učni poti je predstavljen pomen snežniških gozdov in naselja Sviščaki. Obiskovalci spoznajo rastlinske združbe na pobočju Snežnika in živalski svet naših gozdov ter njihovo medsebojno povezanost. Predstavljena je problematika rastlinojede divjadi ter poudarjena prisotnost velikih zveri. Obiskovalci se seznanijo z načini gospodarjenja z gozdovi ter izvedo katere naravne znamenitosti ima to območje ter kakšni so načini varovanja tega občutljivega naravnega okolja. Ena izmed tem je namenjena tudi geološki podlagi in gozdnim tlem. Predstavljene so še gozdarske označbe na drevju ter gozdne prometnice.

Gozdna  učna pot je namenjena predvsem razumevanju vlog gozda in procesov, ki se v njem odvijajo. Poudarjena je večnamenska vloga naših gozdov in pogosto nasprotujoči si interesi različnih uporabnikov gozdnega prostora.

 

 

_____________________________________________________

Sprehajalna pot »Pogled na Snežnik«

 

Na Sviščakih se lahko obiskovalci sprehodijo tudi po novi sprehajalni poti »Pogled na Snežnik«. Začne se na jasi pred Planinskim domom, se povzpne skozi naselje in poteka naprej po gozdni poti do razgledišča. Od tu se odpre pogled na Veliki Snežnik. Sprehod lahko nadaljujemo proti kapelici Sv. Gabrijela, ki je izhodiščna točka za vzpon na Snežnik, od tam pa se vrnemo na Sviščake. Pot je opremljena s smernimi puščicami in belo-modrimi markacijami s silhueto Snežnika. Za nezahteven sprehod potrebujemo približno pol ure.

 

Območje Sviščakov in Snežnika je že dolgo priljubljena izletniška točka, zato sta učna pot ter sprehajalna pot osnovani tako, da sta primerni za vse obiskovalce snežniškega pogorja. Poti potekata skoraj v celoti po gozdnih vlakah in cestah, zato potrebujemo primerno terensko obutev.

 

 

_____________________________________________________

Naravoslovna učna pot Štivanski log

 

Dolžina:                         1,2 km
Potreben čas za ogled: 40 min
Št. vsebinskih točk:  4 glavne vsebinske točke, 15 oznak drevesnih vrst, 11 raznovrstno opremljenih točk za spodbujanje umskih in čutnih aktivnosti obiskovalcev.
Oznaka: Rumene račje stopinje.
Posebnost: Naravoslovna pot Štivanski log je prva doživljajsko opremljena pot v Sloveniji, zanimiv je tudi most čez močvirje.
Začetek poti: V manjšem urejenem parku nasproti Drevesnice Štivan, pot je krožna.
Dostop: Cesta Postojna - Pivka, v Matenji vasi odcep desno za Drevesnico Štivan cesta Ilirska Bistrica - Pivka, v Matenji vasi odcep levo za Drevesnico Štivan. Dostop za avtobuse je mogoč le s ceste Prestranek - Orehek.
GPS koordinate: X = 436,840 Y = 66,900 Z = 530

 

BROŠURA - projekt učne poti 

 

Most preko mokrišča                   Fotografija: Š. Habič

 

Naravoslovna učna pot Štivanski log prikazuje značilnosti življenjskih prostorov v kmetijski krajini ob spodnjem toku reke Pivke. Obiskovalci med potjo spoznavajo veliko pestrost biotopov na precej majhnem območju ter njihove rastlinske in živalske predstavnike. Ob poti je predstavljenih petnajst drevesnih vrst ter njihova ekološka vloga v naravi. Posebna pozornost je namenjena razumevanju povezav med organizmi različnih vrst ter z okoljem. Obiskovalci izvedo kako in zakaj so nekoč pridobivali oglje ter kako je sestavljena oglarska kopa. Na koncu poti s pomočjo posebne interaktivne naprave preverijo svoje vedenje o življenjskem spletu v naravi.

 

Pot je opremljena s številnimi raznovrstnimi točkami za spodbujanje umskih in čutnih aktivnosti  in je kot taka izredno zanimiva predvsem za skupine predšolskih  in šolskih otrok vseh starosti ter družine z otroki. Zagotovo pa k aktivnosti spodbudi tudi odrasle.

 

Za pot potrebujemo lažjo terensko obutev.

_____________________________________________________

Gozdna hiša Mašun

Informacijsko – izobraževalno središče pod Snežnikom

 
        

Gozdna hiša Mašun                     Fotografija: Š. Habič

 

Gozdna hiša Mašun je urejena in organizirana kot informacijsko – izobraževalno središče in je namenjena osveščanju in izobraževanju javnosti o gozdovih in živalskem svetu. V »medvedovi sobi« obiskovalci dobijo informacije o rjavem medvedu ter si ogledajo predmete iz njegovega življenja. S pomočjo enajstih posterjev se obiskovalci seznanijo z gozdovi na snežniški planoti, zgodovino gospodarjenja z gozdovi na postojnskem gozdnogospodarskem območju ter spoznajo naravne znamenitosti širšega območja.

 

Poleg informacijske pisarne je tudi večnamenska dvorana z sodobno avdio-vizualno opremo (do 54 sedežev) ter soba za sestanke (do 12 sedežev), kuhinjska niša s potrebno opremo ter toaletni prostori in garderoba.

 

Za organizirane skupine organiziramo ogled in predstavitev Gozdne hiše Mašun ter ogled naravoslovnih filmov. Hiša je primerna tudi za organizacijo delavnic, posvetov, predavanj, tečajev in izobraževalnih dni. 

 

Kontakt in prijave.

Priporočamo tudi obisk Mašunske gozdne učne poti.

 

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe