Išči:

Gozdnogospodarsko načrtovanje

Izdaja soglasij


Skladno z določili Zakona o gozdovih (21. člen) in Zakona o graditvi objektov je Zavod za gozdove Slovenije v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja pri vseh posegih v gozd in gozdni prostor dolžan posredovati projektne pogoje ter kasneje podati soglasje k projektnim rešitvam. Vodenje postopkov, povezanih z izdajo soglasiji k posegom, Zavod za gozdove Slovenije opravlja kot javno pooblastilo.

 

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe