Išči:

Delo z javnostmi

Sejemske prireditve

Program prireditev Zavoda za gozdove Slovenije na sejmu AGRA 2017 od 26. do 31. avgusta 2017

 

1. Prireditve na demonstracijskem prostoru sejma:

 

19. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov

 

datum: nedelja, 27. avgusta 2017

ura: od 10:00 dalje

kraj: demonstracijski prostor

vodja tekmovanja: Jurij Beguš, spec.,

razglasitev rezultatov: ob 17:00 v maneži

opomba: tekmovanje je namenjeno ekipam, ki so se kvalificirale preko območnih tekmovanj

 

Demonstracije varnega dela z motorno žago

 

datum: Od 28. do 30. avgusta 2017

ura: ob 11:30 in ob 13:30

kraj: demonstracijski prostor

S praktičnimi nasveti za varno delo z motorno žago in pravilno uporabo varovalne opreme pri sečnji v gozdu želimo prispevati k zmanjševanju števila nesreč in njihovih posledic pri delu v gozdu

 

2. Predstavitve na razstavnem prostoru  Zavoda za gozdove Slovenije (brunarica)

 

GOZD EKSPERIMENTOV IN GOZDNA PEDAGOGIKA – predstavitve in aktivnosti za mlade in manj mlade obiskovalce sejma – spoznavanje skrivnosti in pestrosti gozda ter njegovega delovanja.

 

vodijo: zaposleni Zavoda za gozdove Slovenije in Gozdarskega inštituta Slovenije

datum: ves čas trajanja sejma

ura: 9:00 – 18:00

Pri brunarici ZGS bodo v času trajanja sejma potekale predstavitve zanimivosti o gozdu in gospodarjenju z gozdovi, na voljo bodo aktualne informacije o varstvu gozdov pred podlubniki ter drugi podatki in uporabne informacije o gozdovih za lastnike gozdov.

 

Spoznavanje drevesnih vrst in njihovega lesa v dendrološkem parku na sejmišču:

 

Ob brunarici ZGS je tudi dendrološki park Pomurskega sejma, kjer se obiskovalec lahko v senci posajenih dreves in grmov odpočije in nabere novo energijo, obenem pa se preizkusi v poznavanju tam rastočih drevesnih in grmovnih vrst. Zeleni kotiček in sprehod po njegovi potki je kot nalašč za kratek oddih pred nadaljnjim ogledom sejma.

kraj: zainteresirani obiskovalci se obrnejo na gozdarje ZGS pri gozdarski brunarici

čas: od 9:00 do 15:00 ure

način ogleda: voden ogled z gozdarjem

 

Predstavitev »Uspehi raziskovalnega in razvojnega dela v sodobnem slovenskem gozdarstvu«  - (razstava in video predstavitve)

 

Predstavitev »Uspehi raziskovalnega in razvojnega dela v sodobnem slovenskem gozdarstvu«  je povezana letošnjimi jubileji ključnih raziskovalnih inštitucij v gozdarstvu - 70. letnico Gozdarskega inštituta Slovenije in 70. letnico Biotehniške fakultete

Gre za predstavitev pomena znanja, razvoja in raziskav za prihodnost slovenskih gozdov v okoljsko nepredvidljivih razmerah ter za izpostavitev dosedanjih uspehov razvojnega dela na področju gozdarstva. Posebej bodo izpostavljeni rezultati projektov SIMWOOD in LIFEGENMON

 

Avtorji predstavitve: Zavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije

čas: vse dni trajanja sejma

 

3. Strokovni program Zavoda za gozdove Slovenije in partnerjev

 

Predavanja: Novo znanje za vaš gozd – prikaz praktičnih pripomočkov za bolj učinkovito gospodarjenje z gozdovi (v dvorani št. 2)

 

Čas in lokacija: Nedelja, 27.8.2017, 14.00 – 15.30 / dvorana 2

Naslov predavanj: Prikaz praktičnih pripomočkov in uporabnih orodij za bolj učinkovito gospodarjenje z gozdovi

Organizator: Zavod za gozdove Slovenije – v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije in Univerzo v Ljubljani, Biotehniško fakulteto, Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.

vodi: mag. Andrej Breznikar

trajanje: 1,5 ure

kraj: dvorana 2

ciljne skupine: lastniki gozdov, gozdarska strokovna javnost

 

Kratka predavanja bodo praktično prikazala nove pripomočke in uporabna orodja za bolj učinkovito gospodarjenje z gozdovi, kot so spletno orodje za izračun stroškov in vizualizacijo proizvodnih verig v gozdarstvu (WCM), pregledovalnik podatkov o gozdovih, informacijski sistem za tujerodne vrste v gozdnem prostoru (ARTEMIS - ZOHO) in drugi. Vsi ti pripomočki so bili razviti v okviru raziskovalnih in razvojnih programov gozdarskih inštitucij v Sloveniji in so na voljo lastnikom gozdov za bolj učinkovito in bolj aktivno gospodarjenje z gozdovi.

    

______________________________________

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe