Išči:

Tolmin

Gozdne učne poti

Na tolminskem gozdnogospodarskem območju imamo tri gozdne in naravoslovne učne poti s katerimi upravlja Zavod za gozdove  skupaj s partnerji.


1. PANOVEC - gozdna učna pot
2. KOZLOV ROB - zgodovinska naravoslovna pot
3. OB HUBLJU - naravoslovna učna pot

4. IZJEMNA DREVESA SEVERNE PRIMORSKE - učna pot

 

 

Gozdna učna pot Panovec

Gozdna učna pot Panovec

Zgibanka

 

pri Novi Gorici je bila šesta v Sloveniji saj je bila odprta za obiskovalce že septembra leta 1981. Pred leti se je del poti uredilo tudi za ljudi na invalidskih vozičkih in druge obiskovalce, ki imajo težave s hojo. Želeli smo jim približati vse sfere človekovega dojemanja in doživljanja gozda, da bi jim bil prijazen (»domač«) in ne več »divji«.

Novi odsek je združen v prijetno in primerno krožno pot s skupno dolžino 700 m. Pot je dovolj široka, zaobljena, brez pretiranih naklonov, utrjena in ustrezno gladka, da lahko nudi ugoden prehod z invalidskimi vozički. Na novo se je postavilo informacijsko tablo z vrisanim novim odsekom in dodatne 4 poučne točke, tako da si osebe z gibalnimi težavami ali motnjami lahko skupaj ogledajo 20 od 35. poučnih točk, kolikor jih ima celotna GUP Panovec.


Na GUP si lahko obiskovalci ogledajo in se poučijo o nekaterih najbolj znanih domačih (prim.: gaber, jelka, macesen, smreka, bukev) in tujerodnih drevesnih vrstah (tulipanovec, kriptomerija, robinija, metasekvoja).

 
Posebna zanimivost na poti je most, ki vodi preko zamočvirjenega terena, kjer raste močvirski taksodij (Taxodium distichum) in živi laška žaba (Rana latastei).
Pot ima urejen piknik prostor in večje počivališče.

 

Zgibanka 

 

Kontakt: ZGS, Krajevna enota Gorica: 05 30 24 090,
Helena Zorn Vodja KE Gorica : 041 657 048
Bojan Zadravec: 041 657 052

Tabla: Panovec

_______________________________________________________

 

 

Kozlov rob

- zgodovinska naravoslovna pot

 

Dodatne informacije: ZGS, OE Tolmin, Tumov drevored 17,
Tolmin, Tel.: 05 38 01 240, http://www.sigov.si/zgs
Tolminski muzej, Mestni trg 4, Tolmin,
Tel.: 05 381 13 60, http://www.tol-muzej.si
LTO Sotočje, Petra Skalarja 4, Tolmin,
Tel.: 05 381 00 84, http://www.lto-sotocje-tolmin.si

 

 

ZGIBANKA pdf


 

 

Naravoslovna učna pot OB HUBLJU

 

Naravoslovna učna pot OB HUBLJU vas bo popeljala med skrivnosti narave, kjer boste spoznali osnovne naravne zakonitosti, glavne drevesne in grmovne vrste, ki pri nas rastejo, ter njihove značilnosti. Izvedeli pa boste tudi, kaj se dogaja v reki Hubelj in na kraškem travniku na Školu.

Kot že ime pove pot poteka ob »mrzli« reki Hubelj, z začetkom na severnem obrobju mesta Ajdovščina. Na krožni poti je 24 informacijskih točk ter dve večji informativni tabli. Dolžina poti je dobre 3 kilometre, od izhodišča se najprej dvignemo do izvira Hublja, ter se nato preko Škola krožno vrnemo na izhodišče.

Za pomoč pri ogledu poti imamo na razpolago obsežen vodnik za zahtevnejše obiskovalce ter zgibanko za popotnike.
Dodatne informacije: ZGS, KE Ajdovščina, Gregorčičeva 44, Ajdovščina
Tel.: 05 36 61 488, http://www.sigov.si/zgs
 
PRILOGE


- ZGIBANKA.pdf

 

- karta.pdf 


Učna pot IZJEMNA DREVESA SEVERNE PRIMORSKE


Učna pot IZJEMNA DREVESA SEVERNE PRIMORSKE vas bo popeljala med mogočnimi drevesi na severnem Primorskem, kjer boste lahko odkrivali tudi mitske vezi med preteklostjo in prihodnostjo.

Najlažje je prepoznati drevesa izjemnih dimenzij, zlasti debeline in višine. Nekatera drevesa so izjemna zaradi posebnih estetskih, zgodovinskih, pričevalnih ali energijskih vrednosti ter posebnih oblik krošnje ali debla. Spet druga izstopajo zaradi izjemne redkosti ali tujerodnosti. Nekatera drevesa so posebna zaradi izjemne lege, z nekaterimi drevesi pa so povezani celo posebni miti in legende.

Za pomoč pri ogledu poti je na razpolago vodnik, ki je dostopen na LTO-jih severne Primorske.

Dodatne informacije: ZGS, OE Tolmin, Tumov drevored 17, Tolmin. Tel.: 05 38 01 240, 05 38 01 244.


 

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe